Huller og tandsygdomme

Ved at børste tænder grundigt i 2 minutter 2 gange om dagen har du allerede gjort meget for at forebygge huller og tandkødsbetændelse. Som forælder er det dit ansvar, at dit barn ikke får huller, tandkødsbetændelse eller syreskaber. Hjælp dit barn med at børste tænder, indtil barnet er 12 år.

Det vigtigste værn mod huller og tandkødsbetændelse er det, du gør derhjemme hver dag:

 • Du skal børste tænder 2 minutter 2 gange hver dag med voksentandpasta med fluorindhold 1450 ppm (se bag på tuben)
 • Skyl ikke, men spyt ud og lad resterne af tandpastaen blive i munden efter børstning
 • Gør rent imellem tænderne en gang om dagen med tandtråd eller tandstikker
 • Spar på sukkerholdig mad og drikke i det daglige

Tandplejens vigtigste opgave er at hjælpe dig til at få det bedste resultat af dit eget daglige arbejde. Du får vejledning, træning og gode råd, så det, du gør derhjemme, bliver effektivt.

Hvis du tidligere har haft huller, kan du få forebyggende fluorbehandling, behandling med plastlak af særligt sårbare tandoverflader eller ekstra kontrolbesøg.

Et hul (caries) kommer ikke fra den ene dag til den anden - det udvikler sig over et stykke tid. Hvor hurtigt, det udvikler sig, er afhængigt af, hvor godt og hvor tit man børster tænder, og hvor meget sukker man indtager.

Begyndende og overfladiske huller kan behandles udefra (tandlæger kalder det 'nonoperativ behandling'). De større huller, hvor man kan se brud på tandens overflade - et synligt hul, skal behandles mekanisk ved at fjerne noget af tanden (operativ behandling).

Det er vigtigt at bevare mælketænderne sunde, indtil de skiftes naturligt, dels for at holde pladsen til den efterfølgende blivende tand, dels for at barnet ikke skal få tandpine. Mælketænderne har stor betydning for kæbernes udvikling, tygning af maden og for barnets tale.

Behandling af begyndende og overfladiske huller

 • Grundig tandbørstning derhjemme 2 minutter 2 gange daglig med fluortandpasta
 • Fluorbehandlinger hos tandlægen

Behandling af større huller

 • Skråslibning, så hullet kan holdes rent derhjemme
 • Almindelig, traditionel behandling med boremaskine og tandfarvet fyldning

Vi drøfter med dig som forælder, hvilken mulighed der er bedst egnet, og ofte indleder vi med en tilvænningsbehandling.

De begyndende og overfladiske huller kan med rette behandling standses i deres udvikling. Det kan gøres ved at:

 • Børste tænderne grundigt 2 minutter 2 gange dagligt - morgen og aften - med fluortandpasta
 • Spise og drikke mindre sukker
 • Få understøttende fluorbehandling på klinikken
 • Få lakforsegling af dybe furer
 • Få sealbehandling (plastlakering) af mindre huller uden brud på overfladen

De større huller (hvor tandens overflade er brudt) bliver behandlet på traditionel vis med boremaskine og efterfølgende plastfyldning.

Lakforsegling og sealbehandling

En sealbehandling er en plastlakering af et hul i tandens tyggeflade, hvor tandlægen ellers ville bore og lave en fyldning eller en tæt plastlakering lagt hen over hullet på tandens tyggeflade.

Bakterier i de dybe furer bliver erstattet af gennemsigtig plastiklak, så bakteriernes skadelige virkning hindres. Skulle der være et begyndende eller lille hul under tandens emalje, bliver det lukket inde og dermed inaktiveret.

Med den rette behandling forsvinder tandkødsbehandling let og hurtigt:

 • Få renset dine tænder hos tandlægen
 • Få information fra tandlægen om, hvordan du selv skal børste derhjemme
 • Børst tænderne grundigt i 2 minutter 2 gange dagligt

Syreskader på tænder (tanderosioner) skyldes ofte, at du drikker for meget saft, juice eller sodavand. I disse drikkevarer er der store mængder syre, som langsomt opløser tandens emalje.

Skaden sker så langsomt - gerne over flere år - at man først selv kan mærke, at der er noget galt, når det er rigtig slemt.

Tanderosioner ses også hos unge, der lider af spiseforstyrrelser, og mennesker, der på grund af medicinindtag, lider af mundtørhed.

Det kan du selv gøre for at undgå syreskader

 • Begræns dit forbrug af saft, juice og sodavand
 • Drik almindeligt vand - vand med brus (kulsyre) giver også syreskader
 • Undlad at skvulpe drikken rundt i munden, brug eventuelt et sugerør, så kommer den hurtigere forbi tænderne
 • Drik det hurtigt. Undgå "skruelågseffekten", hvor du drikker lidt ad gangen
 • Skyl munden med vand, efter du har drukket sodavand, saftevand eller juice
 • Det er skadeligt at børste tænderne umiddelbart efter, du har indtaget de søde drikkevarer. På det tidspunkt er emaljen nemlig blevet let opløst og blød og slides derfor hurtigt. Vent ca. en time, før du børster tænderne

Behandling af syreskader

Behandlingen går ud på at standse ulykken ved at stoppe alt indtag af sure føde- og drikkevarer. Den emalje, der er forsvundet, kommer desværre aldrig tilbage.

Tandlægen kan afhjælpe symptomerne ved at fluorbehandle tænderne og eventuelt erstatte det mistede emalje med plastopbygninger.

Undgå tandlægeskræk

Udvikling af tandlægeskræk hos det lille barn kan undgås ved et godt samarbejde mellem forældre og tandlæge. Du kan selv gøre meget for at forebygge tandlægeskræk:

 • Væn dit barn til, at det er naturligt, at andre ser eller rører ved barnets tænder og mund
 • Gør ikke tandlægebesøget til andet end en hverdagsbegivenhed, som en tur på indkøb
 • Lov ikke barnet en belønning for besøget
 • Ring til tandplejen og drøft mulighederne, hvis du selv lider af tandlægeskræk - det smitter nemlig let til dit barn
 • Overlad forberedelsen af barnet og alle forklaringerne til tandplejens personale

Tandplejen foretager ikke behandling ved tvang og mod barnets eller forældrenes vilje, men vil indlede en såkaldt tilvænningsbehandling. Hvis det ikke virker, må behandlingen ofte udskydes til barnet er mere modent.