Omsorgs- og specialtandpleje

Omsorgstandplejen og Specialtandplejen omfatter forebyggelse, undersøgelse og behandling til dig, der har svært ved eller ikke kan bruge de almindelige tandplejetilbud.

Er du voksen, og har du af fysiske eller psykiske grunde svært ved at bruge det eksisterende tandlægetilbud, kan du blive henvist (visiteret) til omsorgstandplejen.

Omsorgstandplejen udføres af Sorø Kommunale Tandpleje og omfatter forebyggelse, undersøgelse og behandling.

Der er en årlig egenbetaling på 555,- kr. Prisen reguleres årligt.

Er du sindslidende, psykisk udviklingshæmmet eller af andre grunde ikke kan bruge de almindelige tandplejetilbud eller omsorgstandplejen, kan du blive henvist (visiteret) til specialtandplejen.

Specialtandplejen foretages af Regionstandplejen og omfatter forebyggelse, undersøgelse og behandling.

For voksne over 18 år er der en årlig egenbetaling på max. 2.075,- kr.

Regionstandplejen

Søg omsorgs- eller specialtandpleje

Udfyld ansøgningsskemaet og send det til Sorø Kommune, Team Ældre

Mail: socialservice@soroe.dk 

Sorø Kommune
Social Service, Team Ældre
Rådhusvej 8

4180 Sorø

Ansøgningsskema til tandpleje

Kontakt

Er du allerede visiteret?

Hvis du allerede er visiteret til omsorgs- eller specialtandpleje af Sorø Kommune, kan du henvende dig på:

  • Sorø Kommunale Tandpleje (Omsorgstandpleje) tlf. 57 87 67 50
  • Region Sjællands Tandpleje (Specialtandpleje) tlf. 58 52 49 88

Kontaktinfo

Social og Sundhed
Ring til 5787 6000 og spørg efter Team Ældre
Telefontid

Mandag-fredag 11-12