Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR

PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er en funktion i kommunen, som undersøger og vurderer, om børn har brug for støtte i skolen eller i dagtilbuddet.

I Sorø PPR er der både psykologer og logopæder ansat.

Kan mit barn henvises til psykiatrien?

Mange kontakter psykologer i PPR for at få deres barn henvist til psykiatrien. I Sorø PPR har vi valgt at bruge meget tid på forebyggelse og på at arbejde med de fællesskaber børn er en del af.

Vi har derfor kun mulighed for at henvise de børn, hvor der er lavet en pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV) på grund af barnets behov for specialpædagogisk bistand, da vi ikke laver individuelle udredninger af børn, hvor indsatser op til 9 timer om ugen er nok.

I stedet kan vi hjælpe på andre måder. Vi kan arbejde med barnets klasse eller stue, rådgive forældre, lærere og pædagogisk personale, have samtaler med børn og samarbejde med skoler og dagtilbud omkring andre ændringer, der kan skabe trivsel og udvikling hos alle børn i fællesskabet.

Sådan får du hjælp:

Tag kontakt til lederen i dit barns dagtilbud eller skole.

Sådan arbejder psykologerne i PPR

Fokus på børn i fællesskaber

Psykologerne i PPR arbejder med fokus på at hjælpe og udvikle børn i samspil med deres daglige fællesskaber og hverdagsmiljøer.

Mistrivsel og udfordringer kan opstå af mange årsager i børns liv. Det kan være i dagtilbud, skole, i fritiden eller i familien, at man kan ændre på noget, der ikke virker hensigtsmæssigt for barnet.

Derfor kigger vi på disse sammenhænge og afprøver ændringer omkring børnene i deres hverdagsmiljøer. 

Specialpædagogisk bistand

Mere end 9 timer om ugen

Hvis der er tegn på, at indsatserne op til de 9 timer ikke er nok, kan et barn indstilles til PPR, hvor begge faggrupper kan udarbejde pædagogisk-psykologiske vurderinger (PPV'er) af, om et barn har brug for specialpædagogisk bistand i mere end 9 timer om ugen.

Selvom barnet har brug for specialpædagogisk bistand i mere end 9 timer om ugen, vil det i vurderingen også fremgå, hvordan barnets behov kan tilgodeses så tæt på deres almindelige miljø som muligt. Det er lederen på barnets skole eller dagtilbud, der beslutter, hvilket tilbud barnet skal have ud fra forslagene i PPVen.

 

Kontakt psykologerne

Frederiksberg Skole
Alissa Reinholdt
Stenlille Skole 0. - 2. klasse
Mikkel Berg Bagger Jensen
Stenlille Skole 3. - 9. klasse
Christina Bach Jensen
Pedersborg Skole 0. - 4. klasse
Emma P. Lillemark
Pedersborg Skole 5. - 9. klasse, Sorø Privatskole 4. - 6. klasse
John Lykke Solfjeld
Sorø Borgerskole, Sorø Privatskole 0. - 3. klasse samt 7. - 9. klasse
Søs Wagner
Ruds Vedby Skole, Holbergskolen 2. - 9. klasse
Amalie Døvling Andersen
Holbergskolen 0. - 1. klasse
Signe Bachmann
Alsted-Fjenneslev Børnehus
Charlotte Norsk Dahl
Troldehaven, Magdalenehaven, Ventemøllegården
Signe Bachmann
Regnbuen
Amalie Døvling Andersen
Egholt, Holberghaven, Skovhuset
John Lykke Solfjeld
Grønnegården, Krongården, Sorø Skovbørnehave, Topshøj
Alissa Reinholdt
Naturbørnehuset, Sandlyng
Mikkel Berg Bagger Jensen
Villa VillaKulla, Pedersborg Børnehus
Emma P. Lillemark
Dagplejen i Dianalund
Signe Bachmann
Dagplejen i Stenlille
Mikkel Berg Bagger Jensen
Dagplejen i Ruds Vedby
Amalie Døvling Andersen
Dagplejen Syd
John Lykke Solfjeld