Socialpædagogisk fripladstilskud

Du kan søge om socialpædagogisk fripladstilskud, hvis dit barn har et særligt socialt eller pædagogisk behov for en dagtilbuds- eller SFO-plads, og din økonomi gør det vanskeligt at betale for barnets plads i dagtilbud, SFO eller SFO II

Du kan få socialpædagogisk fripladstilskud til et barn, når vi vurderer, at:

  • Barnets ophold i dagtilbud, SFO eller SFO II er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde
  • Betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i dagtilbud, SFO eller SFO II

Begge betingelser skal være opfyldt. Ved behandling af ansøgning om socialpædagogisk fripladstilskud skal der altid ske en konkret og individuel vurdering af dit barns og familiens situation.

Der kan ikke bevilges socialpædagogisk fripladstilskud til børn i private pasningsordninger.

Sådan søger du

Du skal først ansøge om økonomisk fripladstilskud, før du kan ansøge om socialpædagogisk fripladstilskud. I bemærkninger i ansøgningsprocessen skal du skrive, at du også søger om socialpædagogisk fripladstilskud.

Ansøg her

Når vi har behandlet din ansøgning om økonomisk fripladstilskud, kontakter vi dig med henblik på behandling af din ansøgning om socialpædagogisk fripladstilskud.  

Ved behandling af ansøgningen skal der foretages en økonomisk beregning af dine økonomiske forhold, så vi kan vurdere, om betalingsspørgsmålet vanskeliggør dit barns optagelse eller forbliven i dagtilbud, SFO eller SFO II. For at kunne lave den økonomiske beregning vil du blive bedt om at dokumentere månedlige indtægter og udgifter.

Desuden beder vi dig give os samtykke til, at vi kan kontakte dit barns dagtilbud, SFO og SFO II.

Når vi har modtaget din ansøgning

Behandlingen af din sag

I må forvente en samlet sagsbehandlingstid på fire uger fra Sorø Kommune modtager ansøgning samt dokumentation for dine økonomiske forhold.

Efter behandling af ansøgning får I som forældre sendt afgørelsen i E-Boks. Barnets dagtilbud, SFO og SFO II får ligeledes besked om udfaldet på ansøgningen.

Når der bevilges socialpædagogisk fripladstilskud, er det vigtigt, at barnet kommer regelmæssigt i dagtilbud, SFO eller SFO II.

Kontaktinfo

Børn og familier
Ring til 5787 6000 og spørg efter Familierådgivningen
Åbningstider på rådhuset
  • Man-ons 10-13
  • Tors 10-17
  • Fre 10-13