Angst - Cool Kids

Hvis dit barn oplever at føle sig bange og bekymret næsten hele tiden, kan samtaler hos Cool Kids være en hjælp.

 Problemerne kan vise sig ved:

 • Barnet eller den unge stiller mange spørgsmål og har ustandselig brug for at blive beroliget
 • Lavt selvværd og præstationsangst
 • Tvangspræget adfærd - at gentage samme adfærd igen og igen - som at røre bestemte ting eller at vaske hænder
 • Besvær ved at blive afleveret i skole
 • Utryghed ved at være alene hjemme eller sove ude hos andre
 • Store vanskeligheder med at komme i skole og gå til fritidsaktiviteter
 • Problemer med at falde i søvn og sove trygt hele natten

Hvornår har barnet eller den unge brug for hjælp?

 • Når angsten tager over og forstyrrer barnets og familiens hverdag
 • Når angsten griber forstyrrende ind i barnets mulighed for at udvikle sig på lige fod med jævnaldrende
 • Når angsten forhindrer barnet i at gøre ting, som det egentlig gerne vil
 • Når angsten gør barnet ked af det og/eller meget irriteret
 • Når angsten går ud over barnets skolegang, fritidsaktiviteter, venskaber og andre sociale relationer

Hvem kan deltage?

Målgruppen for Cool Kids tilbuddet er børn og unge mellem 8 og 17 år, hvis hverdag og udvikling er væsentlig påvirket  af angst. For at deltage i et Cool Kids tilbud i Sorø Kommune, skal man bo i kommunen og være visiteret til tilbuddet via PPR eller Familiehuset i Sorø Kommune. Det er en forudsætning for at deltage i programmet, at mindst en forælder (men gerne begge) deltager hver gang.

Forældre til børn og unge med angst er velkommen til at kontakte os

Sådan kommer I med

Kontakt

PPR gruppen v.
Psykolog Sussi Neergaard
Mail: sune@soroe.dk

Her kan du få svar på dine spørgsmål om Cool Kids, samt vi kan afgøre om et Cool Kids gruppetilbud kan være relevant for dit barn. Vurderes dit barn at være i målgruppen, vil I som familie blive indkaldt til en forsamtale med de behandlere der varetager gruppeforløbet. Først herefter besluttes det, hvem der visiteres til gruppeforløb.

Vi kan ikke garantere at alle i målgruppen kan blive tilbudt behandling, bl.a. da der i gruppesammensætningen vil blive taget hensyn til alder og problematikkernes tyngde.

Tilbuddet er gratis at deltage i.

Tid og sted

Ansøg i april

Cool Kids Program omfatter 10 sessioner af 2 timers varighed.
Vi tilbyder gruppeforløb i Sorø i efterårshalvåret - fra august til december. Der åbnes for ansøgninger fra april måned - med forsamtaler i juni måned.

Du er velkommen til at henvende dig for råd og vejledning.
Tilbuddet varetages af Cool Kids uddannede professionelle med pædagogisk eller psykologisk baggrund.

Forløbet hos Cool Kids

I et Cool Kids gruppeforløb deltager 5-6 jævnaldrende børn/unge sammen med deres forældre. Børnene/de unge møder andre børn/unge med lignende vanskeligheder - og forældrene får mulighed for at udveksle erfaring.

En eller begge forældre deltager aktivt i forløbet. Børn/unge og forældre introduceres til de samme strategier og metoder - og familien får på denne måde et fælles sprog og en fælles tilgang til barnets problematik.

Ved hver session veksles der mellem undervisning, opgaver og samtale - i henholdsvis børnegruppen/ungegruppen, forældregruppen og i den samlede gruppe. Effekten af behandlinger er især afhængig af, at familierne gennemfører de ugentlige hjemmeopgaver.

 • Sammenhæng mellem tanker, følelser og krop
 • Om at arbejde med angsten
 • At skelne mellem katastrofetanker og realistiske tanker
 • Metode til at registere og måle svære følelser
 • Metode til at møde og overvinde angst og bekymring
 • Metode til at abstrahere fra angst og bekymring
 • Åndedræts og afslapningsstrategier
 • Fælles problemløsningsstrategier
 • Social færdighedstræning og træning i selvsikker adfærd

Cool Kids programmet er et videnskabeligt baseret og effektivt angstbehandlingsprogram. Programmet er udviklet i Australien og oversat til dansk på Angstklinikken for børn og unge ved Århus Universitet. I et Cool Kids gruppeforløb introduceres børn og forældre til konkrete metoder og strategier, som kan gøre det lettere at overvinde og håndtere angst og bekymring i hverdagen. Cool Kids programmet bygger på principper fra kognitiv adfærdsterapi og kan gennemføres sammen med andre børn og deres forældre i et gruppeforløb.

Forskningsresultater viser at op mod 80% af alle børn og unge, med forskellige angstlidelser, som gennemfører et Cool Kids forløb, har signifikant god gavn af forløbet. Forskningsresultaterne er baseret på 10 sessioners gruppeforløb. Børnene har mindre fravær i skolen, klarer sig bedre fagligt og socialt og deltager i flere fritidsaktiviteter. Undersøgelserne viser også at barnets/den unges egen oplevelse af angst og bekymring falder betydeligt - og at familiens samlede stressniveau reduceres.