Sygepleje

Du kan få sygepleje fra Sorø Kommune, hvis du har behov for pleje og behandling ved akut eller kronisk sygdom, eller hvis du har et vanskeligt sygdomsforløb, som du lige nu ikke selv kan varetage.

Sygepleje fra kommunen kræver henvisning fra egen læge, vagtlæge, sygehus, hjemmepleje eller plejehjem. Du kan også selv henvende dig til sygeplejens visitation.

Den kommunale sygepleje vil løbende vurdere dit behov for sygepleje. Det er din situation, der er afgørende for, hvor længe og hvordan du kan få hjælp.

Sygeplejen vil sammen med dig udrede dit behov og planlægge, hvor og hvordan besøget fra sygeplejen skal foregå.

 • Pleje og behandling
 • Rådgivning, vejledning og oplæring - fx i at tage kompressionsstrømper på og af, dryppe øjne
 • Hjælp til at koordinere undersøgelser og behandling
 • Hjælp til at administrere medicin, hvor dosispakket medicin ikke er muligt
 • Pleje og omsorg til alvorligt syge og døende samt støtte til pårørende, såvel børn som voksne
 • Orientering om kommunens tilbud
 • Sårbehandling
 • Kateterskift og stomipleje

Du kan få sygepleje efter henvisning fra egen læge, vagtlæge, sygehus, hjemmepleje eller plejehjem. Du kan også selv henvende dig til sygeplejens visitation

Visitation til sygeplejen

Telefon 57876633 alle hverdage fra 8.30-10.30

Telefon ved behov for akut hjælp 57876600, døgnnummer

Sygeplejen er gratis, men du betaler selv doseringsæsker og medicin. Du skal også selv betale for kørsel til klinikkerne. Der kan ved behov bestilles kørsel med Flextrafik på telefon 70262727

På klinikkerne

Kommunal sygepleje foregår som udgangspunkt på en sygeplejeklinik i Sorø By eller i Dianalund. Fordele ved klinikken er, at du kommer til en aftalt tid og dermed undgår at vente. Du har mere frihed til at vælge, hvornår et besøg passer dig, og du vil opleve, at det ofte er de samme medarbejdere, der varetager din behandling. Der er i klinikkerne også de hjælpemidler, sygeplejen skal bruge for at varetage din behandling bedst muligt. Klinikkerne er bemandet alt efter behov, både dag, aften og weekend. Når behandlingen foregår i klinikken, skal du ikke have hjælpemidler i dit hjem, såsom plejeseng eller andet. F.eks. ved sårbehandling eller skift af kateter.

I hjemmet

Hvis du fysisk eller psykisk ikke er i stand til at tage hen til klinikken, kan du efter aftale med sygeplejen modtage hjælp i dit eget hjem. Når vi kommer i dit hjem, bliver dit hjem også vores arbejdsplads, hvor vi kan have brug for hjælpemidler til at kunne varetage din behandling. 

På skærmen

Kommunal sygepleje kan også ske som skærmbesøg i dit eget hjem, hvis du primært har brug for vejledning og rådgivende støtte. Det foregår ved, at vi ringer op på video på en iPad eller smartphone.

Ved skærmbesøg har du mere frihed til at vælge, hvornår et besøg passer dig. Du oplever tryghed ved, at det primært er de samme medarbejdere, der ringer dig op, og du kan være mere privat i dit eget hjem.

Skærmbesøg kan være et supplement til de fysiske besøg.

Du kan få besøg af både ufaglærte medarbejdere, social- og sundshjælpere, social- og sundhedsassistenter samt sygeplejersker til at varetale din behandling. Det kommer an på, hvad behandlingen indebærer, og det er sygeplejerskerne, der vurderer dette.

Vi har specialesygeplejersker indenfor følgende specialer:

 • Palliation
 • Sår
 • Diabetes
 • Kontinens
 • Demens

 Vi har mulighed for at inddrage specialisterne i din behandling ved behov.

Besøg klinik

Sorø

Sundhedscentret

Dr. Kaarsbergvej 5

4180 Sorø

Telefon 29 44 39 67

Besøg klinik

Dianalund

Ældrecenter Degneparken

Ventemøllevej 1

4293 Dianalund

Telefon 29 44 39 16

Kontakt visitationen til sygeplejen
Telefon 5787 6633 alle hverdage fra 8.30 - 10.30