Støtte til særlige behov for kørsel

Når du har brug for kørsel, som den kollektive trafik ikke kan dække.

Støtte til særlige kørselsbehov

Som hovedregel skal du selv betale for kørslen til og fra læge og speciallæge.

Hvis du er pensionist og er i sygesikringsgruppe 1, kan du bevilges kørsel til læge/speciallæge, hvis du af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte den kollektive trafik (bus/tog).

Du kan få bevilget kørsel til nærmeste speciallæge. Hvis du har valgt en anden læge, skal du selv sørge for kørsel eller benytte Flextur.

Du kan ikke bestille liggende transport.

Bestil kørsel til egen læge eller speciallæge hos Borgerservice/ Kørselskontoret på tlf. 57 87 65 06

Du kan søge om kørselsgodtgørelse, hvis du selv har sørget for transport til læge/speciallæge.

Der er forskellige regler alt efter, om du er pensionist eller ej.

For at få kørselsgodtgørelsen, skal du sende dokumentation fra lægen/speciallægen om, at du har været i konsultationen, til Borgerservice.

Den bliver derefter refunderet med et beløb svarende til, hvad det ville have kostet, hvis du havde benyttet den kollektive trafik til den læge/speciallæge, der er tættest på din bopæl.

Hvis dit helbred tillader kørsel i egen bil eller brug af offentlige transportmidler, skal du selv sørge for befordring til og fra undersøgelse eller behandling på sygehuset.

Region Sjælland kan sørge for befordring eller udbetale godtgørelse til og fra behandling på et sygehus, hvis du opfylder gældende regler.

Har du brug for patientbefordring til sygehusbehandling kan du kontakte Befordringsservice på telefon 70 15 35 15.

Du kan læse mere om patientbefordring på Region Sjællands hjemmeside:

Læs mere om transport til og fra sygehus i Region Sjælland

Som hovedregel skal du selv sørge og betale for transport til vagtlæge.

Hvis du akut skal til lægevagten, er der mulighed for at få refunderet kørsel med taxa.

For at få refusion af udgiften skal du kontakte kørselskontoret i Borgerservice.

 • Vi yder kun refusion til den nærmeste lægevagt.
 • Du skal gemme kvitteringer for kørslen med taxa 

Kontakt Borgerservice/ Kørselskontoret på tlf. 57 87 65 06

Der betales som hovedregel ikke udgifter til kørsel, hvis du skal til behandling hos fodterapeut, fysioterapeut, kiropraktor, psykolog, tandlæge eller tandtekniker,

Er du særlig økonomisk vanskeligt stillet, hvilket betyder, at du ikke selv kan betale for udgiften til kørslen kan du som:

Folkepensionist eller førtidspensionist, som har fået tilkendt førtidspension før 1/1-03, søge om personligt tillæg.

Søg om personligt tillæg

Alle andre inkl. førtidspensionister, som har fået tilkendt førtidspension efter 1/1-03, kan søge om en enkeltydelse til at dække udgiften.

Søg om enkeltydelse til at dække udgiften

Hvis du er bevilget et hjælpemiddel og skal til afprøvning hos f.eks. en bandagist, kan du søge om kørsel dertil.

Kontakt Borgerservice/ Kørselskontoret på tlf. 57 87 65 06.

Hvis du er stærkt bevægelseshæmmet, blind og/eller stærkt svagtsynet og over 18 år, kan du søge handicapkørsel. Du kan kun komme med i ordningen, hvis du ikke er i stand til at benytte offentlige transportmidler med hjælp fra en ledsager.

Du skal være kørestolsbruger eller have et ganghjælpemiddel som eksempelvis rollator, gangbuk eller albuestokke, eller være blind/stærkt svagsynet. Kørestol eller ganghjælpemiddel skal være bevilget af det offentlige / kommunen.

Kørslen omfatter kørsel til fritidsaktiviteter/-gøremål, som eksempelvis besøg hos familie og venner, indkøb, fritids- og kulturaktiviteter, tandlæge, blodprøvetagning, privat fysioterapi og lignende. Du kan som udgangspunkt ikke benytte ordningen til kørsel til læge eller speciallæge.

Det er en visitator (sagsbehandler) i Team Ældre, som skal vurdere, om du opfylder kriterierne for at blive optaget i kørselsordningen.

 • Du kan ansøge på dette ansøgningsskema. Du skal udfylde og underskrive skemaet og sende det til Sorø Kommune, Team Ældre, Rådhusvej 8, 4180 Sorø.
 • Hvis du allerede er bevilget handicapkørsel skal kørsel bestilles på tlf. 70 26 27 27.

Kørsel til genoptræning på Sorø Sundhedscenter efter sygehusindlæggelse/behandling

 • Du skal selv sørge for transport. Er du af helbredsmæssige grunde ikke i stand til at tage offentlig transport, er der forskellige regler for kørsel eller kørselsgodtgørelse.
 • Ønsker du at søge om kørselsgodtgørelse kan du få udleveret et ansøgningsskema på Sorø Sundhedscenter.

Kontakt Sorø Sundhedscenter på tlf.: 57876230  mandag-fredag kl. 8.00-12.00.

Kørsel til kommunal træning på Sorø Sundhedscenter, uden forudgående indlæggelse:

 • Du skal selv sørge for transport.
 • Der kan i specielle tilfælde og efter en konkret vurdering visiteres til kørsel med egenbetaling, der koster 50 kr. t/r, som opkræves via pension. Denne vurdering foretages samtidig med visitering til træning.

Kontakt Team Ældre på tlf.: 78 76 40 35 - hverdage kl. 11.00-12.00.

Der kan i specielle tilfælde og efter en konkret vurdering tilbydes kørsel med egenbetaling for kørsel til dagcentret, beløbet bliver opkrævet via pension.

For yderlige information:

Ring til Team Ældre Tlf.: 57 87 62 59 mandag, tirsdag, torsdag eller fredag mellem 8.30 - 9.30 eller 

Skriv til socialservice@soroe.dk

Du skal selv sørge for transport til logopæd/talepædagog.

Kan du af helbredsmæssige årsager ikke benytte offentlig transport, kan du blive bevilget kørsel eller kørselsgodtgørelse.

Ønsker du kørselsgodtgørelse kan du få udleveret et ansøgningsskema på Sorø Sundhedscenter.

 Ring til Sorø Sundhedscenter på tlf.: 57 87 71 40 - Mandag til fredag kl. 8.00-12.00

Kontaktinfo

Kørselskontoret
Åbningstider på rådhuset
 • Man-ons 10-13
 • Tors 10-17
 • Fre 10-13
Skriv sikkert til os

Send Digital Post, når du skal sende personlige oplysninger om fx helbred, familieforhold eller cpr-nummer.

Send digital post med MitID

Du kan forvente et kvitteringssvar fra os inden for 10 hverdage.

Senest opdateret 26-09-2023