Søg personligt tillæg til din pension

Du kan søge personligt tillæg til din pension, når du er folkepensionist, eller hvis du er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003 (de gamle regler).

Du kan søge om personligt tillæg til nødvendige og rimelige udgifter, som du ikke selv har mulighed for at betale. Du kan ikke søge personligt tillæg til udgifter, du allerede selv har betalt.

Vi foretager en konkret vurdering af din samlede økonomiske situation, når vi vurderer, om du kan få personligt tillæg. Vi vurderer din formue, den sociale pension og alle andre indtægter i forhold til den udgift, som du ønsker at dække med det personlige tillæg.

Søg om personligt tillæg

Bor du i udlandet, skal du kontakte Udbetaling Danmark for at søge om personligt tillæg.

Når du får folke-, førtids- eller seniorpension i udlandet (borger.dk) 

Der gælder ingen faste regler for, hvad et personligt tillæg kan gå til. Et personligt tillæg kan dække udgifter, som kommunen vurderer, er rimelige og nødvendige. Det kan fx være udgifter til betaling af briller, tandbehandling, diætkost og forhøjede el- og varmeudgifter, som du ikke kan få dækket af andre former for tillæg. 

Har du ikke boet i Danmark hele dit liv, modtager du måske en lavere pension, en såkaldt brøkpension. Du kan søge om et personligt tillæg til at få dækket et ekstra behov for hjælp. 

Du betaler ikke skat af det personlige tillæg.

Du skal vedhæfte eller eftersende nedenstående dokumentation til Borgerservice, før vi kan behandle din ansøgning:

 • Afslag fra din bank på lån
 • Tilbud/overslag på det, der søges om
 • Derudover skal du vedhæfte eller eftersende dokumentation for dine udgifter og indtægter. Dette kan være en samlet oversigt fra betalingsservice, eller kvittering for at udgiften er betalt:
 • Lønsedler udover din sociale pension
 • Huslejeudgiften
 • Betaling af el, vand og varme
 • Forsikringer
 • Telefon
 • Tilskudsberettiget medicinudgifter
 • Formueoplysninger fra din bank
 • Kontoudtog 3 måneder tilbage på alle dine konti
 • Hvis du søger om flyttehjælp, skal du også sende 2-3 tilbud fra flyttefirmaer.

Du kan forvente, at vi har behandlet din ansøgning senest 4 uger fra vi har modtaget den dokumentation der skal til for at vi kan behandle din ansøgning.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Du kan klage til Ankestyrelsen, hvis du er uenig i Udbetaling Danmarks afgørelse om personligt tillæg i udlandet. Klagen skal sendes til Udbetaling Danmark, som skal modtage din klage senest fire uger efter, du har modtaget afgørelsen. Udbetaling Danmark skal herefter vurdere afgørelsen igen og sender sagen videre til Ankestyrelsen, hvis du ikke får ret i din klage.

Kontaktinfo

Borgerservice
Ring til 5787 6000 og spørg efter Borgerservice
Åbningstider på rådhuset
 • Man-ons 10-13
 • Tors 10-17
 • Fre 10-13
Skriv sikkert til os

Send Digital Post, når du skal sende personlige oplysninger om fx helbred, familieforhold eller cpr-nummer.

Send digital post med MitID

Du kan forvente et kvitteringssvar fra os inden for 10 hverdage.

Nyttige links

Måske er dette noget for dig?

Senest opdateret 26-09-2023