Lån til kloakudgifter og tilslutningsudgifter

Du kan søge om lån til at betale påbudte kloakudgifter, udgifter til at tilslutte ejendommen til lovpligtige anlæg som fx fjernvarme.

Lånet er reelt en indefrysning af udgifterne via ejendomsskatten. Der er forskellige krav, du skal opfylde for at kunne få denne type lån.

  • Du skal have fast bopæl i Danmark og bo på ejendommen.
  • Du skal være fyldt 65 år
  • Eller du skal modtage social pension, delpension eller efterløn

Hvis du bliver godkendt til at optage lånet, betyder det konkret, at kommunen indefryser udgifterne. Du vil få gæld til Sorø Kommune. Lånet betales først tilbage den dag du sælger dit hus.

Sådan gør du

  • Du ansøger digitalt via en formular på borger.dk, som kræver MitID (hvis du ikke har MitID, skal du møde op i Borgerservice og bede om at få udleveret en blanket)
  • Ansøgningen hedder "Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv." (OBS. Ja, det er forvirrende med titlen, men det hedder dokumentet indtil videre)
  • I skemaet krydser du af om lånet skal bruges til betaling af tilslutningsudgifter eller vej- og kloakudgifter og lign.
  • Ansøgningen lander herefter hos en sagsbehandler i Sorø Kommune, som giver dig besked om ansøgningen kan imødekommes
  • Du kan forvente at få en afgørelse indenfor 4 uger.

Ansøg om lån til påbudte udgifter 

Ny procedure for lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld)

Lån til betaling af ejendomsskatter

Fra september 2023 skal du ikke længere ansøge om lån til betaling af ejendomsskatter hos kommunen.

Opgaven varetages fremover (fra 2024) af Skattestyrelsen.

Kontaktinfo

Borgerservice
Ring til 5787 6000 og spørg efter Borgerservice