Hjælp til enkeltudgifter

Hvis du vil søge om hjælp til en enkelt udgift, kan du søge en enkeltydelse.

En enkeltydelse er hjælp til uforudsete udgifter, der kan have betydning for, om du og din familie vil kunne klare jer fremover. 

Du må ikke have indtægter eller formue, der kan dække udgiften. Du skal først have undersøgt, om du kan få hjælpen andre steder, f.eks. forsikring, banklån eller lignende.

Du kan godt modtage enkeltydelse, selvom du er på kontanthjælp.

Hvis du opfylder betingelserne, får du hel eller delvis hjælp til udgiften. Hjælpen kan også udbetales med aftale om, at du har pligt til at betale den tilbage.

Søg enkeltydelse

Husk at vedhæfte dokumentation.

Hvilke dokumenter har I brug for til at behandle ansøgningen?

For eksempel i form af ubetalte regninger eller indhentede tilbud, lejekontrakt mv.

For eksempel lønsedler, udbetalingsmeddelelse SU, dagpenge, pension m.v.

Der skal vedlægges dokumentation på alle de indtægter og udgifter, der påføres skemaet. For ejerbolig; seneste terminsopkrævning, oversigt over alle lån i ejendommen, ejendomsskattebillet og ejendomsforsikringer.

Udskrift af samtlige bankkonti for 3 måneder frem til dato visende alle bevægelser herunder evt. værdipapirer, kapitalpensioner m.v. Evt. dokumentation for friværdi i ejendomme, bil, MC, båd etc. Skriftligt afslag fra eget pengeinstitut på lån til det ansøgte eller dokumentation på evt. registrering i RKI.

Kontakt os

Kontanthjælp og enkeltydelser, alle hverdage fra kl. 10-12
Skriv sikkert til os

Send Digital Post, når du skal sende personlige oplysninger om fx helbred, familieforhold eller cpr-nummer.

Send digital post med MitID

Du kan forvente et kvitteringssvar fra os inden for 10 hverdage.

Senest opdateret 29-09-2023