Helbredstillæg for pensionister

Du kan søge om tilskud til nogle typer medicin og behandling, hvis du er folkepensionist eller blev førtidspensionist før den 1. januar 2003.

Når Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning, beregner de, hvad din personlige tillægsprocent er og opgør din formue. 

Din personlige tillægsprocent viser, hvor meget du kan få i tilskud og tillæg ved siden af din pension.

Du skal have en tillægsprocent på mere end 0%, for at du kan få tilskud til f.eks. briller, tandbehandling, medicin m.m.

Hvis du får bevilget helbredstillæg, får du tilsendt et helbredskort. Samtidig giver Udbetaling Danmark kommunen besked.

Søg om helbredstillæg

Du kan søge tilskud (almindeligt helbredstillæg) til medicin, tandlæge, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp, høreapparat og kiropraktorbehandling, hvis der kan gives sygesikringstilskud til behandlingen efter sundhedsloven. 

For at få tilskuddet skal du først søge om helbredstillæg. Hvis du allerede har fået tildelt et helbredstillæg, skal du sende eller aflevere den originale, betalte regning til os. Indsender behandleren en elektronisk regning til os, skal du ikke aflevere den originale, betalte regning.

Du får tilskuddet indsat på din NemKonto. 

Kommunen kan give et tilskud til tandproteser, briller og fodbehandling , som du ikke kan få tilskud til efter sundhedsloven, hvis vi vurderer, at udgiften er nødvendig.

Du skal allerede have et almindeligt helbredstillæg for at få udvidet helbredstillæg.

Søg udvidet helbredstillæg

Sådan får du tilskuddet

  • Du får tilskuddet til briller og tandprotese som et engangsbeløb
  • Du skal søge om engangsbeløbet, inden du bestiller eller får udført behandlingen.
  • Der kan gives udvidet helbredstillæg til fodbehandling med op til 8 behandlinger pr. år. Der skal gå 6-7 uger imellem hver behandling.

Kommunen kan have indgået prisaftaler med leverandør eller behandler. Det betyder ikke, at du skal benytte netop den leverandør eller behandler, men at dit tillæg vil blive beregnet ud fra det beløb, som prisaftalen lyder på.

Er du ikke pensionist?

Du kan få hjælp i særlige tilfælde

Er du ikke folkepensionist eller førtidspensionist efter de gamle regler, kan søge om en enkeltydelse til at dække udgiften til medicin eller behandlinger.

Søg en enkeltydelse

Skriv sikkert til os

Send Digital Post, når du skal sende personlige oplysninger om fx helbred, familieforhold eller cpr-nummer.

Send digital post med MitID

Du kan forvente et kvitteringssvar fra os inden for 10 hverdage.

Kontaktinfo

Borgerservice
Ring til 5787 6000 og spørg efter Borgerservice
Åbningstider på rådhuset
  • Man-ons 10-13
  • Tors 10-17
  • Fre 10-13
Nyttige links

Måske er dette også noget for dig

Senest opdateret 26-09-2023