Service og selvbetjening

Offentlige arealer og veje

Om transport i kommunen, regler for brug af offentlige arealer, tip kommunen om problemer på veje, fortove og stier, regler og pligter for rydning af sne og klipning af rabatter og hække

Planer og strategier

Sikker trafik

Sorø Kommune har en trafiksikkerhedsplan med 28 trafiksikkerhedspunkter.

Politik, strategier og planer

Offentlige arealer og veje

Private fællesveje

Hvem har pligt og ret til hvad på private fællesveje?

Regler for private fællesveje