Krisecentre

Hvis du er udsat for vold eller trusler om vold i din nære relation, kan et ophold på et krisecenter være en løsning for dig.

Du må henvende dig, uanset om det er fysisk eller psykisk vold eller trusler om vold, du er udsat for.

Hvis du har hjemmeboende børn, må de også komme med på krisecenteret.

Du kan henvende dig direkte til krisecenteret. I samarbejde med dig vil krisecentret vurdere, om du er inden for målgruppen og kan få tilbudt en plads. Er der ikke plads på det specifikke krisecenter, vil de forsøge at hjælpe dig videre til et andet tilbud.

Oversigt over krisecentre