Botilbud ved psykiske problemer

Sundhed, psykiatri og handicap
Botilbud Sneppevej

Du kan søge om et botilbud, hvis du lever med psykiske problemer og har brug for pædagogisk støtte i hverdagen. Læs her om kommunens botilbud til borgere med psykiske problemer.