Service og selvbetjening

Handicap og psykisk sårbarhed

Lever du med et fysisk eller psykisk handicap har Sorø Kommune en række tilbud til dig.

Beskæftigelse, samvær og fællesskab

Aktivitets- og dagtilbud

Sorø kommune har forskellige aktivitets- og beskæftigelsestilbud til dig, som lever med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Aktivitets- og dagtilbud

Støtte i hverdagen

Botilbud

Du kan søge om botilbud, hvis du har brug for hjælp i en kortere periode, eller hvis du har kronisk behov for hjælp. Sorø Kommune har tilbud til dig med psykiske problemer, udviklingshandicap eller erhvervet hjerneskade.

Botilbud