Dyrehold

Du skal oplyse kommunen om, at du holder dyr, hvis du anskaffer så mange, at det er et erhvervsmæssigt dyrehold.

Hvornår er det erhvervsmæssigt dyrehold?

Et erhvervsmæssigt dyrehold er et dyrehold, der er større end:

 • 30 høns
 • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger samt

Et dyrehold med enten:

 1. 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder),
 2. 4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af litra a,
 3. 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder),
 4. 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg),
 5. 15 producerede slagtesvin,
 6. 10 moderfår med lam (op til 12 måneder),
 7. 10 modergeder med kid (op til 12 måneder),
 8. andre dyretyper end nævnt i litra a-f eller g, hvis det samlede produktionsareal  på ejendommen til disse dyretyper ikke overstiger 25 m², eller
 9. forskellige dyretyper sammensat efter litra a-g eller h, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype efter litra a-g eller h, ikke tilsammen overstiger 100 pct.

Det er således altid muligt at have op til 30 høns og 4 voksne hunde evt. med hvalpe (under 18 uger) uden dyreholdet bliver omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens regler som et erhvervsmæssigt dyrehold. Ved ordet "høns" forstås både høner, haner og kyllinger, og det omfatter alle hønsefugle.

Tilladelse til dyrehold

Oplys kommunen om

 • hvilke dyr, du holder
 • hvor og hvordan dyrene er opstaldet
 • staldarealet, hvor dyrene opholder sig (produktionsarealet)

Størrelsen af produktionsarealet afgør, om du kan nøjes med at anmelde dyreholdet, eller om du skal søge om en tilladelse eller godkendelse til dyreholdet.

Anmeld dit dyrehold

Byggetilladelse

Byggeri til dit dyrehold vil normalt kræve byggetilladelse.

Søg byggetilladelse

Fugle- og hønsehold i byerne

Du må gerne holde høns og andre fugle i byerne i Sorø Kommune. Du skal dog sikre dig, at de altid bliver på din grund og ikke generer dine naboer.

Læs reglerne om fugle- og hønsehold i byerne

Større husdyrbrug

Hvis dit produktionsareal er større end 100 kvm, skal du søge tilladelse eller godkendelse på husdyrgodkendelse.dk.

Her skal du også anmelde driftsbygninger, ensilagepladser, vinterstalde, hobbydyr, skift i dyretype (både efter ny og gl. ordning), skift af miljøteknologi, afprøvning af miljøteknologi og produktionstilpasning.

husdyrgodkendelse.dk

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Ring til 5787 6000 og spørg efter Landbrugsafdelingen
Åbningstider på rådhuset
 • Man-ons 10-13
 • Tors 10-17
 • Fre 10-13