Medarbejder med handicap

Der findes kompenserende ordninger, som kan være med til at fastholde eller rekruttere medarbejdere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.

Kompenserende ordninger

De kompenserende ordninger kan bidrage til, at medarbejdere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser kan ansættes eller fastholdes. Ordninger er fx:

  • personlig assistance til at klare arbejdsopgaver
  • hjælpemidler
  • indretning af arbejdspladsen

 Læs mere om medarbejdere med handicap hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

 

Kontakt vores Handicapnøgleperson

Spørg efter vores Handicapnøgleperson, hvis I er interesseret i et møde mellem jer, jeres medarbejder med funktionsnedsættelse og vores Handicapnøgleperson.

Kontaktinfo

Jobcenter Sorø
Ring og spørg efter vores Handicapnøgleperson