Mit barn skal passes i en anden kommune

For nogle familier kan det give bedre sammenhæng mellem familieliv og arbejde at kunne få sit barn optaget i et tilbud i en anden kommune, end den man bor i. Det kan eksempelvis være, fordi familien bor tæt på en kommunegrænse og derfor tættere på et tilbud i en anden kommune end i familiens opholdskommune, eller at man ønsker at ens barn skal forblive i sit dagtilbud, selv om man flytter til en ny kommune.

Hvis du ønsker pasning i Sorø kommune, selv om du bor i en anden kommune, kan det godt lade sig gøre.

Du skal skrive dit barn til pasning, og dit barn vil herefter komme på ventelisten. 

Når vi giver dit barn en plads i Sorø Kommune, vil vi bede den kommune, du bor i, om at opkræve forældrebetalingen. 

Det kan være en god ide, at kontakte pladsanvisningen i den kommune du bor, så de kan udregne hvad din forældrebetaling bliver, før du siger ja til tilbuddet i Sorø Kommune. 

Hvis du er tilflytter og ønsker at få plads et dagtilbud i Sorø kommune, skal du skrive dit barn op til pasning. Du kan skrive dit barn op på ventelisten 3 måneder før du flytter hertil. 

Hvis du vil bevare din plads i din tidligere kommune, skal du kontakte den kommune. Hvis dit barn bliver i det pasningstilbud, vil kommunen bede Sorø Kommune om at opkræve forældrebetalingen. 

Hvis du flytter fra Sorø Kommune, har du ret til at dit barn bliver i samme tilbud. Når vi registrerer, at du er fraflyttet Sorø Kommune, beder vi din nye kommune om at opkræve forædrebetalingen for din plads i Sorø Kommune.

Dit barn bliver således ikke udmeldt automatisk, selv om du flytter fra kommunen. 

Du skal kontakte din nye kommune, hvis du vil have beregnet hvad din forældrebetaling bliver. 

Hvis du får tilbudt plads i din nye kommune, skal du huske at udmelde dit barn for det dagtilbud barnet er indmeldt i i Sorø Kommune. Det er ikke nok, at du oplyser i dagtilbuddet eller skolen, at du flytter. 

 

Hvis du ønsker at få dit barn passet i en anden kommune end din bopælskommune, skal du skrive dit barn op i den kommune, hvor barnet skal passes. 

Når du bor i Sorø og vælger pasning i en anden kommune, vil vi opkræve forældrebetaling for pladsen.

Hvis du vælger et dyrere dagtilbud i en anden kommune, skal du selv betale merudgiften. 

Det vil sige, at du selv skal betale forskellen mellem det tilskud, vi yder til en tilsvarende plads i Sorø (75% af vores driftsudgift) og driftsudgiften for pladsen i den anden kommune

I nogle tilfælde kan forældrebetalingen blive ekstraordinær høj på grund af ikke tilskudsberettiget forældrebetaling , og det er derfor vigtigt, at du kontakter Pladsanvisningen, og så vi kan regne ud, hvad du skal betale, inden du forpligter dig til pladsen i den anden kommune.

Hvis dit barn er indmeldt i SFO eller SFO II i en anden kommune, vil vi altid opkræve den højeste takst i de to kommuner. 

Når du bor i Sorø kommune, er det her, du skal søge om fripladstilskud, da det er os, der opkræver forældrebetalingen. 

Hvis dit barn har plads i Sorø, men bor i en anden kommune, skal du søge om tilskud, i den kommune du bor. 

Hvis du vil vide mere om

Kontaktinfo

Pladsanvisningen
Telefontid

Mandag    10-15
Tirsdag     10-15
Torsdag    10-17
Fredag      10-13