Hegnssyn

Hvis du er uenig med din nabo om f.eks. rejsning af nyt hegn, ændring af hegn eller hegnets vedligeholdelse, og hvis I ikke selv kan finde en løsning, kan du anmode Hegnssynet om et hegnsyn.

Du skal altid indgive en skriftlig anmodning om et hegnssyn. Det er vigtigt, at du giver en præcis beskrivelse af det, du ønsker at opnå via hegnssynet. Når anmodningen er modtaget, bliver begge parter indkaldt til hegnssyn. Prisen for hegnsynet er 2.100 kr.

Begge parter bliver under forhandlingen vejledt af Hegnssynet, der skal forsøge at opnå et forlig. Hvis det ikke lykkes, træffer Hegnssynet en kendelse i sagen, og der kan samtidig fastsættes en fordeling af de omkostninger, som kendelsen medfører.

Sådan gør du

Anmod om hegnssynHegnssynets sagsbehandling

Hvilke sager behandles?

Hegnssynet behandler kun sager om fælleshegn (hegn der står i ejendomsskel, dvs. som tydeligt afskiller de to naboejendomme fra hinanden) og egne hegn (hegn der står helt på egen grund langs ejendomsskellet og ikke længere væk end 1,75 m).

I et vist omfang behandler Hegnssynet sager om generende grene og rødder, der beskadiger hegnet eller er til fare for naboejendommen.

Hegnssynet afgør ikke skelsager, dvs. sager om, hvor skellet mellem din og naboens grund ligger. Hvis I er uenige om, hvor skellet ligger, skal I bestille en landinspektør til at lave skelforretning, der er en bindende fastlæggelse af ejendomsskellet. Den, der bestiller landinspektøren, hæfter som udgangspunkt for betaling af regningen.

Hegnssynet er privat nævn

Medlemmer

Marianne Vinding (Formand)
Jørgen Funk (Medlem)
Jan Woolhead (Medlem)


Hegnssynet fungerer uafhængigt af kommunen, og kommunen kan derfor ikke blande sig i Hegnssynets sager.

Teknik, Miljø og Drift
Åbningstider på rådhuset
  • Man-ons 10-13
  • Tors 10-17
  • Fre 10-13
Senest opdateret 03-01-2024