Fjernvarme

Store dele af Sorø by forsynes i dag med fjernvarme. Sorø Fjernvarme vil de i kommende år udbygge ledningsnettet til nye områder i Sorø.

Nye områder med fjernvarme i Sorø

I 2024-2028 forsyner Sorø Fjernvarme flere områder med fjernvarme:

Etape 1: Sorø Centrum og det nordlige Frederiksberg - forventes færdig i 2024: Bemærk, at tilmeldingsfrist ved Sorø Fjernvarme er 1. marts 2023.

Etape 2: Pedersborg (Sorø Nord) - forventes færdig i 2025.

Etape 3: Frederiksberg Øst - forventes færdig i 2027.

Du kan se planerne for udrulning af fjernvarme på Sorø Fjernvarmes hjemmeside 

Kommunen arbejder på en varmeplan 2023. Når varmeplanen er klar, kan vi præcisere, hvilke andre områder der også kan have potentiale for fjernvarme.

Spørgsmål og svar om fjernvarme

Nej, alle husstande i Sorø Kommune kan ikke få fjernvarme. Lige nu er der fjernvarme i Sorø by.

Se på et kort, hvor der i dag er fjernvarme

I 2024-2028 forsyner Sorø Fjernvarme flere områder med fjernvarme:

Etape 1: Sorø Centrum og det nordlige Frederiksberg - forventes færdig i 2024: Bemærk, at tilmeldingsfrist ved Sorø Fjernvarme er 1. marts 2023.

Etape 2: Pedersborg (Sorø Nord) - forventes færdig i 2025

Etape 3: Frederiksberg Øst - forventes færdig i 2027

Se planerne for udrulning af fjernvarme på Sorø Fjernvarmes hjemmeside 

Kommunen arbejder på en varmeplan 2023. Når varmeplanen er klar, kan vi præcisere, hvilke andre områder der også kan have potentiale for fjernvarme.

Tilslutningspligt betyder, at du er forpligtet til at betale de faste tilslutningsomkostninger til forsyningsselskabet, men du er ikke forpligtet til at benytte den pågældende varmekilde.

Tilslutningspligten til naturgas er ophævet pr. 1. juli 2022. Det betyder også, at du ikke længere skal søge dispensation til at fratræde tilslutningspligten til naturgas, hvis du fx vil installere varmepumpe.

Der kan være tilslutningspligt til fjernvarme på ejendomme i Pedersborg, Sorø og på Frederiksberg. Det betyder, at du har pligt til altid at være tilsluttet fjernvarmen eller betale en fast årlig afgift.

Tilslutningspligt fremgår af lokalplaner og servitutter, som er bestemmelser for råderetten over en ejendom.

Det kommer både an på, hvor lang tid du skal vente, og hvilke alternativer du ellers har.

Vi anbefaler, at du tager fat i en individuel varmerådgiver og får et overblik over mulighederne for din bolig.

Få overblik over mulighederne hos SparEnergi

Du kan lease en varmepumpe, f.eks. for en 10-årig periode. Et alternativ er også at installere en luft til luft varmepumpe og supplere din gasopvarmning med den i en overgangsperiode.

Som udgangspunkt er svaret nej, fordi fjernvarme kræver en vis boligtæthed, for at det økonomisk giver mening for forbrugeren.

Det vil sige, at der kun er mulighed for fjernvarme i byer af en vis størrelse.

Bor du i det åbne land uden for en by eller i en landsby, så vil der ikke være mulighed for fjernvarme.

Hvis dit gasfyr går i stykker, før du bliver tilsluttet fjernvarmen, kan du kontakte Sorø Fjernvarme med henblik på en midlertidig løsning.

Sorø Fjernvarme hjælper ikke med småreparationer og vedligehold på dit gasfyr, men kan træde til, hvis fyret står helt af og skal udskiftes.

Dette tilbud kræver dog, at du har tilmeldt dig fjernvarme og underskrevet en fjernvarmekontrakt.

Tilmeld dig fjernvarme hos Sorø Fjernvarme

Vi er i gang med at undersøge potentialet. Du hører mere fra os i et brev sidst på året. Det er dog ikke alle, som vil få konkret svar på, om de får fjernvarme eller ej. Kommunen og Sorø Fjernvarme, vil nemlig fortsat være i gang med at undersøge potentialet for fjernvarme i flere områder.

Konklusionerne fra undersøgelserne bliver fremlagt i varmeplanen 2023.

Det er individuelt fra husstand til husstand.

Vi anbefaler, at du tager fat i en uafhængig varmerådgiver for at finde ud af, hvad der er muligt, mest miljørigtigt og økonomisk.

Læs mere og find en rådgiver via Energistyrelsen

KORT OVER VARMEFORSYNING

Se, om der er fjernvarme på vej til dig

På kortet kan du se, om din ejendom ligger i et fjernvarmeområde (grøn) eller et naturgasområde (gul). Individuel varme er ikke illustreret på kortet.

Kort over varmeforsyning