Bolig og byggeri

El og varmeforsyning

Den kollektive varmeforsyning i Sorø Kommune er baseret på fjernvarme fra Sorø Fjernvarme eller naturgas. I områder uden fjernvarme eller gas, opvarmes boliger med en individuel varmeløsning - f.eks. varmepumpe, jordvarmeanlæg, pillefyr, oliefyr eller elvarme.