Styringsdialog

Sorø Kommune er forpligtet til at afholde et årligt styringsdialogmøde med boligorganisationer med hjemsted i kommunen. Styringsdialogen er et forum, der giver Sorø Kommunes Kommunalbestyrelse og boligorganisationerne bedre muligheder for at samarbejde om almene boligområder.

Formål med styringsdialogmøderne

Styringsdialogen har fokus på boligområdernes fysiske rammer, sammensætningen af beboere og administrationen af boligerne.

Med møderne i styringsdialogen kan vi bedre opdage problemer, før de udvikler sig, og Kommunalbestyrelsen får et bedre grundlag for at føre tilsyn med boligorganisationerne.

Styringsdialogen gør det også nemmere for boligorganisationen at kommunikere med Kommunen, bl.a. om aftaler, kommunale tiltag og fysisk planlægning.

Styringsdialogmøder i Sorø Kommune

Der er på nuværende tidspunkt tre boligorganisationer, som har almene boliger i Sorø Kommune:

  • Sorø Boligselskab, som har hjemsted i kommunen
  • Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB), som har hjemsted uden for kommunen
  • Lejerbo, som har hjemsted uden for kommunen

Sorø Kommune har valgt også at holde styringsdialogmøder med VAB, idet boligorganisationen har et betydeligt antal almene boliger i Sorø Kommune, og der derfor er et ønske om et tæt og formaliseret samarbejde.

Der afholdes ikke styringsdialogmøder med Lejerbo, da boligorganisationen kun har en enkelt afdeling i Sorø Kommune med 35 familieboliger.

Jura

Sekretariat for politik, ledelse og erhverv
Åbningstider på rådhuset
  • Man-ons 10-13
  • Tors 10-17
  • Fre 10-13