Service og selvbetjening

Personlige forhold

MitID, pas, kørekort, bestil tid i Borgerservice, flytning, vielse, økonomisk hjælp i særlige situationer

Arbejde og ledighed

Når du er ledig, praktik og løntilskud, arbejde og sygdom, hjælp til unge, kontanthjælp

Affald, natur og miljø

Affald, beskyttet natur, kæmpebjørneklo, rotter, vand og spildevand

Støtte og pleje

Hjælpemidler, hjemmepleje, sygepleje, kørsel, ældrebolig, plejebolig, aktivitetstilbud

Erhverv og virksomheder

Erhvervsservice, byggegrunde, netværk, arrangementer, indkøb og udbud

Bolig og byggeri

Byggetilladelse, tjek og ret BBR, el og varme, lokalplaner, find tegninger af dit hus

Dagtilbud og skole

Skriv op til dagtilbud, skole og fritidstilbud, priser og tilskud, Ungdomsskole og ungdomsklubber

Handicap og psykisk sårbarhed

Aktivitets- og dagtilbud, botilbud, åben rådgivning og støtte, økonomisk støtte og hjælpemidler

Offentlige arealer og veje

Transport, tip kommunen, parkering, brug af offentlige arealer, regler ved sne, hækklipning og græsrabatter

Støtte til børn, unge og familier

Svære situationer i familien og dagligdagen, misbrug og mistrivsel, støtte til sprog og tale 

Sundhed og forebyggelse

Tilbud om sundhed og trivsel, tandpleje, genoptræning, træning, sundhedspleje, lægeskift

Tilskud og puljer

Støtte til kulturprojekter, foreninger og frivilligt socialt arbejde, ansøgningsfrister til puljer