EU-projekter

Fra 2020 til 2021 er Sorø Erhverv partner på tre EU-finansierede projekter, der alle er med til at skabe vækst i små og mellemstore virksomheder i regionen. Sorø Erhverv har som lokal erhvervsservice til opgave at hjælpe virksomheder i Region Sjælland med at få del i projektmidlerne. Nedenfor kan du læse mere om de tre projekter.

Projekt "Kom Løft Sjælland"

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) tilbyder i samarbejde med Sorø Erhverv og tre andre lokale erhvervservices et skræddersyet udviklingsforløb til små og mellemstore virksomheder i Region Sjælland. Målgruppen er virksomheder inden for produktion, proces, industri, transport og logistik samt specialiserede virksomheder indenfor byggeri/anlæg. Forløbet er gratis at deltage i og har en værdi af ca. kr. 60.000,-. For at komme i betragtning skal der udfyldes en ansøgningsformular på hjemmesiden, hvorefter der foretages en screening af projektteamet på DTU.

Du kan læse mere om projektet samt eksempler på aktiviteter og forløb her:

Info om Kompetenceforløb

Kontakt Erhvervskonsulent Niklas Pandell på tlf.: 21 82 13 47 eller mail: nipa@soroe.dk for mere information om deltagelse.

Projekt "Femern Change Zealand"

Hele Femern projektet har brug for entreprenører og håndværkere, men også en lang række afledte opgaver indenfor for eksempel affaldshåndtering, logistik, transport, catering og andre servicefag. Når forbindelsen til Tyskland er etableret, og turen fra Tyskland til Danmark kan klares på 10 minutter, giver det en mængde nye muligheder for hele region Sjællands virksomheder langs hele Femern korridoren. Der vil være tale om f.eks. ny infrastruktur, erhvervsområder og tiltrækning af virksomheder, men også afledte effekter som øget turisme, oplevelsestilbud mv.

Sorø Erhverv er partner og Erhvervshus Sjælland er projektleder på projektet, der skal hjælpe små og mellemstore virksomheder med at blive underleverandører til byggeriret af verdens længste sænketunnel: Femern forbindelsen. Projektet favner bredere end blot byggeriet, og virksomheder inden turisme og oplevelsesøkonomi, vil således også kunne komme i betragtning. Virksomheder skal igennem en screeningsproces før deltagelse i projektet er muligt.

Ved deltagelse i projektet får man bl.a. medlemskab i erhvervsnetværk, workshops og aktiviteter, samt mulighed for 50 % tilskud til privat rådgivning op til kr. 30.000,-. Deltagelse i projektet koster kr. 3.000,-.

Du kan læse mere om projektet her:

Femern korridoren som genvej til vækst

Kontakt Erhvervschef Laila Carlsen på tlf.: 20265081 eller mail: lbc@soroe.dk for mere info om deltagelse.

Projekt "Green Change Zealand"

Få sparring til, hvordan du optimerer, skalerer og styrker din grønne forretningsmodel. Et stærkt regionalt partnerskab er klar til at sikre, at din virksomhed både bliver mere konkurrencedygtig og bidrager til et bæredygtigt samfund. 

Læs mere om projektet her:

Sæt fart på dine grønne tiltag og din vækst

Kontakt Erhvervschef Laila Carlsen på tlf.: 20265081 eller mail: lbc@soroe.dk for mere info om deltagelse.

Laila B Carlsen
Laila B. Carlsen
Erhvervschef
Nicklas Pandell
Niklas Pandell
Erhvervskonsulent
Ditte Pi Christensen
Ditte Pi Christensen
Erhvervskonsulent