Offentliggørelse af vederlag for medlemmer af kommunalbestyrelsen

Det er lovmæssigt bestemt, at der hvert år skal ske en offentliggørelse af vederlag for medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Medlemmer af kommunalbestyrelsen har ofte andre hverv (for eksempel bestyrelsesposter) ved siden af deres opgaver i kommunalbestyrelsen. Hvis de modtager et vederlag i den forbindelse, skal de offentliggøres.

Kommunalbestyrelsen offentliggør årligt en oversigt for seneste hele kalenderår over disse vederlag. I Lov om Kommunernes Styrelse fremgår regler om offentliggørelse af vederlag for medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Klik her for at se en oversigt over vederlag for medlemmer i 2023.

Oversigten for vederlag i 2024 offentliggøres i løbet af første kvartal 2025.

Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre oplysninger om vederlagene for det forgangne år inden udgangen af første kvartal hvert år.

I 2022 er følgende vederlag udbetalt:

Årlige vederlag 2022  
Borgmester 986.322,72
Viceborgmester 99.955,67
Udvalgsformænd 193.665,03
Kommunalbestyrelsesmedlemmer 100.164,48
Udvalgsmedlemmer (pr. udvalg) 22.346,14
Gert Jørgensen  
Borgmester 986.322,72
Movia, næstformand 108.604,00 
I alt 1.094.926,72
Kasper Nygaard (1. viceborgmester)  
Udvalgsvederlag 22.346,14
Vederlag 294.896,25
Vederlag - Kommunalbestyrelsen 100.164,48
I alt 417.406,87
Annette Raaschou van der Star  
Udvalgsvederlag  44.692,36
Vederlag - Kommunalbestyrelsen 100.164,48
I alt 144.856,84
Sofie Ullerup Torpegaard  
Udvalgsvederlag 22.346,14
Tillægsvederlag 15.497,78
Vederlag 196.236,90
Vederlag - Kommunalbestyrelsen 100.164,48
I alt  334.245,28
   
Jens Jacobsen  
Udvalgsvederlag 43.542,56
Vederlag - Kommunalbestyrelsen 100.164,48
I alt  143.707,04
   
Bo Christensen  
Udvalgsvederlag 22.346,14
Vederlag 192.332,91
Vederlag 120.597,54
Movia 440,00
I alt 335.716,59
   
Mogens Schwensen  
Udvalgsvederlag 43.542,56
Vederlag - Kommunalbestyrelsen 100.164,48
I alt 143.707,04
   
Peter Nygaard  
Udvalgsvederlag 44.692,36
Vederlag - Kommunalbestyrelsen 100.164,48
I alt 144.856,84
   
Lars Schmidt  
Udvalgsvederlag 22.346,14
Vederlag 193.665,03
Vederlag - Kommunalbestyrelsen 100.164,48
I alt 316.175,65.
   
Marianne Vinding  
Udvalgsvederlag 44.692,36
Vederlag - Kommunalbestyrelsen 100.164,48
I alt 144.856,84
   
Carsten Petersen  
Udvalgsvederlag  22.346,14
Vederlag 48.316,13
Vederlag - Kommunalbestyrelsen 100.164,48
I alt 170.826,75
Jakob Spliid  
Tillægsvederlag 15.497,78
Udvalgsvederlag 22.346,14
Vederlag 192.332,91
Vederlag - Kommunalbestyrelsen 100.164,48
I alt 330.341,29
   
Ninna Wiese Pedersen  
Udvalgsvederlag 20.370,42
Fast vederlag 176.543,42
I alt 196.913,84
   
Susanne Borggaard  
Udvalgsvederlag 22.346,14
Vederlag - Kommunalbestyrelsen 100.164,48
Bestyrelsesmedlem Sorø Forsyning 76.942,00
Repr.skabsmedlem Andel A.m.b.A 7.250,00
I alt  206.702,62
   
Anne Madsen  
Udvalgsvederlag 44.692,36
Vederlag - Kommunalbestyrelsen 100.164,48
I alt 144.856,48
   
Preben Lund   
Udvalgsvederlag 44.692,36
Vederlag - Kommunalbestyrelsen 100.164,48
I alt 144.856,84
Ivan Hansen  
Vederlag - Kommunalbestyrelsen 100.164,48
Bestyrelsesmedlem Sorø Fjernvarme A/S 15.000,00
Bestyrelsesmedlem Sorø Forsyning A/S 24.975,63
I alt 140.140,11
Mona Kelder Bouidar  
Tillægsvederlag 6.412,95
Udvalgsvederlag  22.346,14
Vederlag - Kommunalbestyrelsen 100.164,48
I alt 128.923,57
Bettina Jensen  
Udvalgsvederlag 27.277,81
Vederlag - Kommunalbestyrelsen 100.164,48
I alt 127.442,29
   
Flemming Kjærgaard  
Udvalgsvederlag 43.550,66
Vederlag - Kommunalbestyrelsen 100.164,48
I alt 143.715,14
   
Jakob Meibom  
Udvalgsvederlag 22.346,14
Vederlag- Kommunalbestyrelsen 100.164,48
I alt 122.510,62
Linda Nielsen  
Udvalgsvederlag 44.692,36
Vederlag - Kommunalbestyrelsen 100.164,48
I alt 144.856,84
   
Kristiane Nyborg  
Tillægsvederlag 15.497,76
Udvalgsvederlag 22.346,14
Vederlag - Kommunalbestyrelsen 100.164,48
I alt  138.008,38
   
Sascha Fich  
Udvalgsvederlag  22.346,14
Vederlag - Kommunalbestyrelsen 100.164,48
I alt 122.510,62
Bo Mouritzen  
Udvalgsvederlag  43.542,56
Vederlag - Kommunalbestyrelsen 100.164.48
I alt 143.707,04

Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre oplysninger om vederlagene for det forgangne år inden udgangen af første kvartal hvert år.

I 2021 er følgende vederlag udbetalt:

Årlige vederlag 2021  
Borgmester 967.283,01
Viceborgmester 314.367,00
Udvalgsformænd 217.638,63
Kommunalbestyrelsesmedlemmer 98.109,78
Udvalgsmedlemmer (pr. udvalg) 25.149,36
Gert Jørgensen  
Borgmester 967.283,01
I alt 967.283,01
Lars Schmidt  
1. viceborgmester 314.367,00
Udvalgsformand 217.638,63
Fast vederlag 98.109,78
I alt 630.115,41
Annette Raaschou van der Star  
Udvalgsvederlag mm. 29.985,78
Fast vederlag 98.109,78
I alt 128.095,56
Carsten Petersen  
Udvalgsvederlag mm. 50.298,72
Vederlag 48.364,17
Fast vederlag 98.109,78
Hjemmeværnets Distriktsudvalg 5.000,00
I alt 201.772,67
Per Hovmand  
Udvalgsvederlag mm. 25.149,36
Fast vederlag 98.109,78
Movias bestyrelse, næstformand 100.000,00
I alt 223.259,14
Bo Christensen  
Udvalgsformand 217.638,63
Udvalgsvederlag mm. 25.149,36
Fast vederlag 98.109,78
I alt 340.897,77
Mogens Schwensen  
Udvalgsvederlag mm. 25.149,36
Fast vederlag 98.109,78
Bestyrelsesmedlem Sorø Forsyning A/S 23.518,41
I alt 147.835,43
Sofie Ullerup Torpegaard  
Udvalgsvederlag mm. 25.149,36
Tillægsvederlag 15.179,85
Fast vederlag 98.109,78
I alt 138.438,99
Martin Belli Jørgensen  
Udvalgsvederlag mm. 25.149,36
Fast vederlag 98.109,78
I alt 123.259,14
Anne Madsen  
Udvalgsvederlag mm. 50.298,72
Fast vederlag 98.109,78
I alt 148.408,50
Rikke Bach Nielsen  
Udvalgsvederlag mm. 2.798,82
Fast vederlag 5.440,69
I alt 8.239,51
Ivan Hansen  
Fast vederlag 98.109,78
Bestyrelsesmedlem Sorø Fjernvarme A/S 15.000,00
Bestyrelsesmedlem Sorø Forsyning A/S 24.576,29
I alt 137.686,07
Preben Lund  
Udvalgsvederlag mm. 50.298,72
Fast vederlag 98.109,78
I alt 148.408,50
Bettina Jensen  
Udvalgsvederlag mm. 25.149,36
Fast vederlag 98.109,78
I alt 123.259,14
Dennis Gartig  
Udvalgsvederlag mm. 25.149,36
Fast vederlag 98.109,78
I alt 123.259,14
Henrik Kjølby  
Udvalgsvederlag mm. 25.149,36
Fast vederlag 98.109,78
seas nve, repræsentantskab 5.000,00
I alt 128.259,14
Lars Damgaard Pedersen  
Udvalgsformand 217.638,63
Fast vederlag 98.109,78
I alt 315.748,41
Rolf Clausen  
Udvalgsformand 217.638,63
Udvalgsvederlag mm. 25.149,36
Fast vederlag 98.109,78
I alt 340.897,77
Jens Nygård Nielsen  
Udvalgsformand 217.638,63
Udvalgsvederlag mm. 25.149,36
Fast vederlag 98.109,78
I alt 340.897,77
Maria Clausen  
Udvalgsvederlag mm. 48.533,53
Tillægsvederlag 14.645,43
Fast vederlag 94.661,04
I alt 157.840,00
Linda Nielsen  
Udvalgsvederlag mm. 50.298,72
Fast vederlag 98.109,78
I alt 148.408,50
Bo Mouritzen  
Udvalgsvederlag mm. 25.149,36
Fast vederlag 98.109,78
I alt 123.259,14
Anita Skjoldager Eskildsen  
Udvalgsvederlag mm. 25.149,36
Fast vederlag 98.109,78
I alt 120.691,41
Niels Aalbæk  
Udvalgsvederlag mm. 25.149,36
Fast vederlag 98.109,78
I alt 123.259,14
Pia Hvid  
Udvalgsvederlag mm. 25.149,36
Fast vederlag 98.109,78
I alt 123.259,14
Christian Bjerre Høst (stedfortræder for Rikke Bach Nielsen)  
Udvalgsvederlag mm. 25.149,36
Fast vederlag 98.109,78
I alt 123.259,14
Kasper Nygaard (stedfortræder for Maria Clausen)  
Udvalgsvederlag mm. 38.976,22
Fast vederlag 76.087,93
I alt 115.064,15