1

Delegationsplan for Kultur- og Fritidsudvalget

B= Besluttende instans

B*= Beslutning kan ikke uddelegeres

B**= Områder hvor der er administrationsgrundlag

I= Indstillende instans

O= Orientering

1.1

Generelt

   

Kommunalbestyrelse

Økonomiudvalg

Fagudvalg

Administration

3.1.1

Kultur og Fritidspolitik, handleplan samt andre politikker og strategier på området

B

 

I

 

3.1.2

Udmøntning og handleplaner af politikker på området

 

 

B

I

1.2

Folkeoplysning

   

Kommunalbestyrelse

Økonomiudvalg

Fagudvalg

Administration

3.2.1

Folkeoplysende formål, puljer

 

 

B**

I

3.2.3

Aftenskoler – budgetramme og regler for tilskud

 

 

B**

I

3.2.4

Folkeoplysende foreninger – budgetramme og regler

 

 

B**

I

3.2.5

Timefordeling, årlig

 

 

 

B**

3.2.6

Timefordeling, regler

 

 

B

I

3.2.7

Godkendelse af folkeoplysende foreninger/aftenskoler

 

 

 

B**

3.2.8

Folkeoplysningsråd

 

 

O

B

3.2.9

Sorø Akademi – Skovaftale, rådighed for foreninger

 

 

 

B

3.2.10

Fritidspas, regler for tilskud

 

 

B

I

3.2.11

Fritidspas, tildeling og administration af pulje

 

 

 

B**

3.2.12

Sommeraktiviteter – budgetramme, Sorø Sportsråd, Sorø Bibliotek, og Musisk Skole

 

 

B**

I

3.2.13

Pulje til leder- og instruktørkurser – regler

 

 

B**

I

3.2.14

Ung Lederpris

 

 

B

I

3.2.15

Lederpris

B

 

I

 

1.3

Biblioteker

   

Kommunalbestyrelse

Økonomiudvalg

Fagudvalg

Administration

3.3.1

Årlig fastsættelse af gebyrstørrelse

B

I

I

I

3.3.2

Åbningstider, reglement, husregler

 

 

B

I

3.3.3

Handleplan

 

 

B

I

3.3.4

Oprettelse/nedlæggelse af afdelinger

 

 

B

I

3.3.5

Lokal Historiske Arkiver

 

 

B

I

1.4

Musisk skole

   

Kommunalbestyrelse

Økonomiudvalg

Fagudvalg

Administration

3.4.1

Årlig fastsættelse af takster

B

I

I

I

3.4.2

Handleplan

 

 

B

I

3.4.3

Vedtægter

 

 

B

I

1.5

Kulturel virksomhed

   

Kommunalbestyrelse

Økonomiudvalg

Fagudvalg

Administration

3.5.1

Kulturelle formål, puljer

 

 

B**

I

3.5.2

Aktivitetstilskud, foreningshuse og museer (indgår i takstbladet)

B

I

I

I

3.5.3

Kulturindsatser

 

 

B

I

3.5.4

Kulturpris

 

 

B

I

1.6

Kulturaftaler mellem kommuner (indsatser/samarbejder)

   

Kommunalbestyrelse

Økonomiudvalg

Fagudvalg

Administration

3.6.1

Kulturregion Midt- og Vestsjælland

B

I

I

I

3.6.2

Godkendelse af regnskab og vedtægter - kunstmuseum

B

I

I

I

3.6.3

Godkendelse af budget - kunstmuseum

 

 

 

B