1

Delegationsplan for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

B= Besluttende instans

B*= Beslutning kan ikke uddelegeres

B**= Områder hvor der er administrationsgrundlag

I= Indstillende instans

O= Orientering

1.1

Politikker og planer

   

Kommunalbestyrelse

Økonomiudvalg

Fagudvalg

Administration

5.1.1

Tværgående børne- og ungdomspolitik, integrationspolitik, erhvervsstrategi samt andre generelle politikker og strategier på området

B

I

 

I

5.1.2

Udviklingsaftale for beskæftigelsesområdet

 

 

B

I

5.1.3

Udmøntning og handleplaner af politikker

 

 

B

I

5.1.4

STU kvalitetsstandard

B

I

I

I

1.2

Arbejdsmarked og beskæftigelse

   

Kommunalbestyrelse

Økonomiudvalg

Fagudvalg

Administration

5.2.1

Arbejdsmarkedsindsats (ansøgning, dokumentation og afgørelse)

 

 

 

B

5.2.2

Ungeindsats (ansøgning, dokumentation og afgørelse)

 

 

 

B

5.2.3

Pension (ansøgning, dokumentation og afgørelse)

 

 

 

B

1.3

Erhvervsforhold og -udvikling

   

Kommunalbestyrelse

Økonomiudvalg

Fagudvalg

Administration

5.3.1

Principper for erhvervsudvikling, herunder økonomiske rammer og fælleskommunale aftaler

B

I

I

I

5.3.2

Erhvervsfremmeservice, Tværgående koordinering og samarbejde med erhvervslivet

 

 

B

I

5.3.3

Udviklingsinitiativer indenfor rammen

 

 

B

I

5.3.4

EU Office

B

I

I

I

1.4

Generelt

   

Kommunalbestyrelse

Økonomiudvalg

Fagudvalg

Administration

5.4.1

Strukturelle forhold, som påvirker serviceniveauet

B

I

I

I