Politik og indflydelse

Dagsordner og referater

Fra møder i Kommunalbestyrelsen og politiske udvalg

Få indflydelse

Se dine muligheder for at få indflydelse på udviklingen af kommunen

Høringer og afgørelser

Lokalplaner, høringer, afgørelser og tilladelser fra Sorø Kommune

Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarder for Sorø Kommunes tilbud

Politikere, råd og nævn

Kommunalbestyrelsen, udvalg, møder, træffetider, styrelsesvedtægt, delegationsplan, vederlag mm.

Politik, strategier, planer, regulativer

Sorø Kommunes politikker, strategier og planer og regulativer

Tidsfrister for afgørelser

Se kommunens politisk fastsatte frister for sagsbehandling og afgørelser inden for forskellige områder.

Tilsynsrapporter

Tilsynsrapporter fra tilsyn med dagtilbud, skoler og plejecentre

Udvikling af kommunen

Følg med i igangværende udviklingsprojekter i Sorø Kommune