Budget 2023

Alle partier i Sorø Kommunes kommunalbestyrelse har indgået forlig om budgettet for 2023.