Affaldsgebyrer for husstande

Læs om hvad affaldsgebyret dækker over samt de gældende takster.

Alle husstande, herunder sommerhuse, skal som udgangspunkt betale grundgebyr til Sorø Kommune. Grundgebyret dækker husholdningernes andel af kommunens generelle administrative omkostninger på affaldsområdet, husholdningernes andel af udgifter til drift af genbrugspladserne samt udgifter til indsamling af papir, pap, glas, metal og hård plast m.v.

Udover grundgebyr skal der betales gebyr for tømning af beholdere til dagrenovation (restaffald og madaffald) samt eventuelt afstandstillæg.

Fire årlige opkrævninger

Til og med 2022 blev affaldsgebyrerne opkrævet i to rater via ejedomsskattebilletten. Dette er nu ændret.

Fra og med 2023 opkræves affaldsgebyret af AffaldPlus fire gange årligt. Opkrævningen foretages ved udgangen af et kvartal.

Er du grundejer, betaler du affaldsgebyrer direkte til AffaldPlus. Bor du til leje, er det fortsat din udlejer, som betaler gebyret, mens du sandsynligvis betaler et beløb til din udlejer, som en del af din husleje.

Oversigt over affaldsgebyrer

Grundgebyret er afhængigt af, hvilken type bolig du bor i. Grundgebyret dækker over flere udgifter; administration, genbrugsplads, farligt affald, genbrugsordningerne m.m.

I 2022 indførte vi et reduceret grundgebyr, du kan ansøge om, hvor der ikke er tilmeldt beholdere i minimum 6 måneder. Reduceret grundgebyr kan søges, hvis særlige forhold taler herfor. Gebyret benyttes kun efter forudgående dispensation.

Grundgebyr for affald   2024
Enfamiliehus   2.748 kr./år
Sommerhuse   2.663 kr./år
Fælles renovation / etagebolig   2.415 kr./år
Reduceret   1.540 kr./år
Tømmefrekvens Enhed   2024
Hver uge Sæk 110 liter *   1.634 kr./år
Hver uge Minicontainer 140 liter   1.690 kr./år
Hver uge Minicontainer 240 liter   1.943 kr./år
Hver uge Minicontainer 400 liter   2.509 kr./år
Hver uge Minicontainer 660 liger   3.126 kr./år.
Hver 2. uge Sæk 110 liter *   750 kr./år
Hver 2. uge Minicontainer 140 liter   778 kr./år
Hver 2. uge Minicontainer 240 liter   904 kr./år
Hver 2. uge Minicontainer 400 liter   1.187 kr./år
Hver 2. uge Minicontainer 660 liter   1.496 kr./år

Ved tømning af en beholder flere gange ugentligt pålægges gebyret for ugetømning ganget med antallet af ugentlige tømninger.

* Kræver dispensation og gives kun hvor særlige forhold taler herfor.

Tømmefrekvens Enhed   2024
Hver uge Minicontainer 140 liter   1.723 kr./år
Hver uge Minicontainer 240 liter   1.999 kr./år
Hver uge Minicontainer 400 liter   2.603 kr./år
Hver 2. uge Minicontainer 140 liter   794 kr./år
Hver 2. uge Minicontainer 240 liter   932 kr./år
Hver 2. uge Minicontainer 400 liter   1.234 kr./år

Ved tømning af en beholder flere gange ugentligt pålægges gebyret for ugetømning ganget med antallet af ugentlige tømninger.

Tømmefrekvens Enhed   2024
Hver uge Minicontainer rumdelt 240 liter   2.033 kr./år
Hver 2. uge  Minicontainer rumdelt 240 liter    949 kr./år
Hver 3. uge Minicontainer rumdelt 240 liter   625 kr./år 

Ved tømning af en beholder flere gange ugentligt pålægges gebyret for ugetømning ganget med antallet af ugentlige tømninger.

Det er muligt at søge om at få tømt mad-/restbeholderen hver 3. uge. Det kræver dog en dispensation udstedt af Sorø Kommune, da det ikke altid vil kunne lade sig gøre i forhold til ruteplanlægning og hygiejne i forhold til renovatørernes arbejdsvilkår.

Papir / pap + mad-/drikkekarton/plastaffald

Tømmefrekvens     2024
Hver uge     1.249 kr./år
Hver 2. uge      430 kr./år

Metal- + glasaffald

Tømmefrekvens     2024
Hver 4. uge     379 kr./år
Hver 8. uge     107 kr./år

 Priserne er tillæg for enfamilieboliger, hvor der ønskes oftere tømning.

Tømmefrekvens Enhed   2024
Hver uge / sæson vinter Sæk 110 liter *   1.006 kr./år
Hver uge / sæson vinter Minicontainer 140 liter   1.040 kr./år
Hver uge / sæson vinter Minicontainer 240 liter   1.196 kr./år
Hver 2. uge / sæson vinter Sæk 110 liter *   548 kr./år
Hver 2. uge / sæson vinter Minicontainer 140 liter   568 kr./år
Hver 2. uge / sæson vinter Minicontainer 240 liter   661 kr./år

Ved sommerhuse indsamles restaffald ugentligt eller hver 2. uge i perioden 1. april - 30. september, mens indsamling kun foregår hver 4. uge i perioden 1. oktober - 31. marts.

I tabellen finder du dit årlige gebyr ved at se under den tømmefrekvens dit sommerhus er tilmeldt i sommerperioden.

* Kræver dispensation og gives kun hvor særlige forhold taler herfor.

Tømmefrekvens Enhed   2024
Hver uge / sæson vinter Minicontainer 140 liter    1.060 kr./år
Hver uge / sæson vinter Minicontainer 240 liter   1.203 kr./år
Hver 2. uge / sæson vinter Minicontainer 140 liter    580 kr./år
Hver 2. uge / sæson vinter Minicontainer 240 liter    681 kr./år

Ved sommerhuse indsamles restaffald ugentligt eller hver 2. uge i perioden 1. april - 30. september, mens indsamling kun foregår hver 4. uge i perioden 1. oktober - 31. marts.

I tabellen finder du dit årlige gebyr ved at se under den tømmefrekvens dit sommerhus er tilmeldt i sommerperioden.

Tømmefrekvens Enhed   2024
Hver uge / sæson vinter Minicontainer rumdelt 240 liter   1.251 kr./år
Hver 2. uge / sæson vinter Minicontainer rumdelt 240 liter   693 kr./år
Hver 3. uge / sæson vinter Minicontainer rumdelt 240 liter   385 kr./år 

Ved sommerhuse indsamles restaffald ugentligt eller hver 2. uge i perioden 1. april - 30. september, mens indsamling kun foregår hver 4. uge i perioden 1. oktober - 31. marts.

I tabellen finder du dit årlige gebyr ved at se under den tømmefrekvens, dit sommerhus er tilmeldt i sommerperioden.

Det er muligt at søge om at få tømt mad-/restbeholderen hver 3. uge. Det kræver dog en dispensation udsted af Sorø Kommune, da det ikke altid vil kunne lade sig gøre i forhold til ruteplanlægning og hygiejne i forhold til renovatørernes arbejdsvilkår.

En ekstra sæk koster 32 kr./stk.

Ekstra sække kan købes på Sorø Genbrugsplads eller Dianalund Genbrugsplads samt i Borgerservice.

Ekstra tømning af beholder koster 375 kr./beholder.

Tømmefrekvens Afstand   2024
Afstandstillæg ved tømning hver uge 25-40 meter    538 kr./år
Afstandstillæg ved tømning hver uge 40-60 meter   807 kr./år
Afstandstillæg ved tømning hver 2. uge 25-40 meter   269 kr./år
Afstandstillæg ved tømning hver 2. uge 40-60 meter   404 kr./år
Afstandstillæg ved tømning hver 3. uge 25-40 meter   179 kr./år
Afstandstillæg ved tømning hver 3. uge 40-60 meter   269 kr./år
Afstandstillæg ved tømning hver 4. uge 25-40 meter   135 kr./år
Afstandstillæg ved tømning hver 4. uge 40-60 meter   269 kr./år
Afstandstillæg ved tømning hver 8. uge 25-40 meter   67 kr./år
Afstandstillæg ved tømning hver 8. uge 40-60 meter   101 kr./år
Afstandstillæg ved tømning hver 12. uge 25-40 meter - 45 kr./år
Afstandstillæg ved tømning hver 12. uge 40-60 meter - 67 kr./år

Afstandstillægget pålægges pr. beholder.

Ved tømning af en beholder flere gange ugentligt pålægges gebyret for ugetømning ganget med antallet af ugentlige tømninger.

Ved tømning af en beholder flere gange ugentligt pålægges gebyret for ugetømning ganget med antallet af ugentlige tømninger.

Tømmefrekvens Afstand   2024
Afstandstillæg ved tømning hver uge / sæson vinter 25-40 meter   331 kr./år
Afstandstillæg ved tømning hver uge / sæson vinter 40-60 meter   497 kr./år
Afstandstillæg ved tømning hver 2. uge / sæson vinter 25-40 meter   98 kr./år
Afstandstillæg ved tømning hver 2. uge / sæson vinter 40-60 meter   295 kr./år

Afstandstillægget pålægges pr. beholder.

 

Frekvens Enhed   2024
 Hver uge Sæk 110 liter   396 kr./år
 Hver 2. uge Sæk 110 liter   244 kr./år

Sorø Kommune kan anvise en plads, hvortil grundejer selv skal transportere sit affald, hvis tilkørselsforholdene til en ejendom ikke er farbare for en skraldebil.

Anvisningsgebyret modsvarer, at grundejer kan aflevere en sæk med restaffald ugentligt eller hver 2. uge.

 Frekvens Enhed   2024
 Hver uge Sæk 110 liter   198 kr./år
 Hver 2. uge Sæk 110 liter   145 kr./år

Sorø Kommune kan anvise en plads, hvortil grundejer selv skal transportere sit affald, hvis tilkørselsforholdene til en ejendom ikke er farbare for en skraldebil.

Anvisningsgebyret modsvarer, at grundejer kan aflevere en sæk med restaffald ugentligt eller hver 2. uge i perioden 1. april - 30. september og hver 4. uge i perioden 1. oktober - 31. marts.

Kontaktinfo

AffaldPlus