Legater

Du kan søge økonomisk støtte fra Sorø Kommunes legater for værdigt trængende borgere, hvis du opfylder kravene i det enkelte legat.
De tre legater har ansøgningsfrist den 1. november hvert år.

Ingrid J. Hansens Mindelegat

Ingrid J. Hansens mindelegat kan søges af værdigt trængende, ugifte, enlige kvinder i alderen 50-62 år, som er bosiddende i Sorø Kommune. Der kan søges til anskaffelser og daglige fornødenheder. 

Fælleslegatet for værdigt trængende i Sorø Kommune

Værdigt trængende borgere bosiddende i Sorø Kommune kan søge legatet. Legatet kan deles i op til 20 portioner mellem ansøgerne. Det er Social og Sundhedsudvalget, som bedømmer, hvad der anses som værdigt trængende. 

Maskinkonstruktør J. P. Jacobsen og Hustrus Legat

Borgere i økonomisk trang, som er født i eller i størstedelen af livet har været bosiddende i Fjenneslev eller Alsted Sogn kan søge om Maskinkonstruktør J. P. Jacobsen og Hustrus Legat. Hvis der ikke er ansøgere nok fra Fjenneslev/Alsted Sogn kan borgere fra det øvrige Sorø Kommune komme i betragtning, hvis bare de har boet i Alsted eller Fjenneslev Sogn tidligere i deres liv.

Legatet varer for livstid. Det vil sige, at har man modtaget legatet én gang, så modtager man legatet resten af livet. Legatet gives til 13 personer i alt.

Søg legat

Download ansøgningsskema

Udfyld ansøgningsskemaet og send det til Byrådssekretariatet: byraadscenter@soroe.dk.