Databeskyttelse

Information om, hvordan Sorø Kommune behandler personoplysninger, dine rettigheder, og hvordan du kontakter kommunens Databeskyttelsesrådgiver.

Sådan behandler vi persondata

Sorø Kommune er den juridiske enhed, som er dataansvarlig for behandlingen af persondata, som kommunens forvaltninger foretager.

Vi indsamler kun de oplysninger, eller data, som er nødvendige for at løse vores opgaver som myndighed. Det kan være i forbindelse med, at du modtager en service efter servicelovgivningen eller sundhedsloven. Vi kan være retligt forpligtede til at behandle dine persondata. Vi kan have indgået en aftale med dig, som indebærer, at vi skal bruge dine oplysninger for at kunne leve op til aftalen.

Lovgrundlaget 

Det er EU's databeskyttelsesforordning (2016/679/EU) art. 6 stk. 1, litra a, litra c eller litra e samt forordningens art. 9, stk. 2, litra a eller litra f, som danner lovgrundlag for vores indsamling og øvrig behandling af dine personoplysninger.

Hvis vi indsamler eller viderebehandler dine oplysninger til statistiske formål, sker det inden for rammerne af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e eller forordningens art. 9, stk. 2, litra j, jf. databeskyttelsesloven § 10.

Du kan finde databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven her 

Sorø Kommune indsamler personoplysninger:

  • Hvis du sender et brev eller en mail, hvor dit navn, adresse og andre typer personoplysninger indgår
  • Hvis du ringer til os
  • Hvis du giver os oplysninger på et møde
  • Hvis du benytter en selvbetjeningsløsning på kommunens hjemmeside
  • Hvis du er pårørende eller part i en sag, som andre rejser
  • Hvis vi har brug for oplysninger om dig fra andre myndigheder, f.eks. SKAT, BBR-register, Tinglysningsretten eller Folkeregisteret

I visse tilfælde videregiver vi dine oplysninger. Det kan være til andre offentlige myndigheder, andre kommuner, regioner, rådgivere, revisorer, advokater m.fl. Eller hvis andre instanser hjælper os med vores sagsbehandling.

Andre gange kan vi give oplysningerne videre for at leve op til forvaltningslovens eller offentlighedslovens regler om aktindsigt.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem for at kunne varetage vores myndighedsopgaver.

Når vi ikke har brug for dine oplysninger længere, arkiveres den sag, dine oplysninger indgår i. Afhængigt af arkivloven vil sagen efter en periode enten blive slettet eller overført til Rigsarkivet.

Her kan du læse om dine rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger.

Læs mere om dine rettigheder hos Datatilsynet

Du har ret til indsigt i vores behandling af dine personoplysninger. Dette betyder, at du har ret til at få en kopi af de oplysninger, vi behandler om dig, samt supplerende oplysninger om vores behandling.

Hvis vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af et samtykke fra dig, har du altid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Når du kalder dit samtykke tilbage, stopper vi med at behandle dine personoplysninger til det angivne formål.

Du har ret til at få forkerte oplysninger om dig rettet eller suppleret, således at vi ikke behandler oplysninger om dig, som er forældede eller på anden måde mangelfulde.

Som offentlig myndighed vil vi i mange tilfælde være forpligtede til at behandle oplysninger om dig, f.eks. fordi det fremgår direkte af lovgivningen, eller hvis det er nødvendigt for vores myndighedsudøvelse.

Dette indebærer, at Sorø Kommune ikke kan slette oplysninger om dig, hvis andre regler gør, at de ikke kan slettes. Dette kan f.eks. være offentlighedens regler om journaliserings- og notatpligt eller arkivloven.

I særlige tilfælde, f.eks. hvis dine oplysninger er blevet journaliseret på en forkert sag, har du dog ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, f.eks. fordi du mener, at vores behandling af dine oplysninger ikke er lovlig.

Du har i visse tilfælde også mulighed for at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling, hvis der foreligger nogle hensyn til din særlige situation, som gør, at Sorø Kommune bør stoppe med at behandle de pågældende personoplysninger om dig.

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis betingelserne for at få begrænset behandlingen er opfyldt, betyder det, at vi kun må behandle dine personoplysninger i nogle særlige situationer.

Du har altid mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk 

Viden om

Datasikkerhed og identitetstyveri 

Hvis du har mistanke om, at du har været udsat for identitetstyveri, kan du ringe til Digitaliseringsstyrelsens hotline om identitetstyveri på telefonnummer 33 98 00 98.
Hotlinen har døgnåbent hele året rundt.

Bliv klogere på digitale trusler, og få konkrete råd og vejledninger til en mere sikker digital adfærd:

Sikkerdigital.dk

Videoovervågning

Sådan behandler vi data fra videoovervågning

Databeskyttelsesrådgiver

Sorø Kommune har en Databeskyttelsesrådgiver, som skal sikre at kommunen lever op til loven om databeskyttelse.

Du kan kontakte Databeskyttelsesrådgiveren:

  • Hvis du har spørgsmål om dine rettigheder som borger i forhold til persondatalovgivningen
  • Hvis du oplever, at kommunen ikke passer godt nok på dine persondata

Sorø Kommunes Databeskyttelsesrådgiver er også Borgerrådgiver. Hun hedder Inge Kathrine Thorsted og kan træffes på dpo@soroe.dk eller på mobil 21 14 95 23.

Hvis du har brug for at sende personlige, fortrolige eller følsomme oplysninger til Databeskyttelsesrådgiveren, bør du sende en sikker mail fra den digitale postkasse. Når du klikker på linket, kommer du til NemLog-In, hvor du skal logge på med NemID/MitID for at komme til din postkasse. Send ikke dit CPR-nummer med almindelig mail. 

Du kan læse nærmere om databeskyttelsesrådgiverens opgaver i Vejledning om databeskyttelsesrådgivere, der er udarbejdet af Justitsministeriet, Datatilsynet, Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen.

 

Kontaktinfo

Inge Kathrine Thorsted
Borgerrådgiver