Borgerrådgiveren

Er du utilfreds med behandlingen af din sag i Sorø Kommune, eller har du svært ved at forstå en afgørelse? Så kan du kontakte kommunens borgerrådgiver.

Borgerrådgiveren har de samme åbningstider som rådhuset i øvrigt. Da funktionen varetages af én enkelt person, vil der dog ofte være tidspunkter, hvor Borgerrådgiveren ikke kan træffes på grund af møder, undervisning, ferie eller sygdom.

Telefon:

Du kan ringe til borgerrådgiveren på telefon 21 14 95 23. Læg gerne en besked med dit navn og kontaktoplysninger, så borgerrådgiveren kan ringe tilbage til dig.

Hvis borgerrådgiveren ikke har mulighed for at besvare et telefonopkald fra dig, har du mulighed for at lægge en besked på telefonsvareren. Borgerrådgiveren vil herefter forsøge at ringe tilbage inden for 24 timer. Der kan dog gå længere tid i tilfælde af ferie, sygdom og lignende.

Digital post:

Hvis din besked indeholder personfølsomme oplysninger, anbefaler vi, at du sender din besked via Digital Post. På den måde sikrer du dig, at uvedkommende ikke får kendskab til indholdet i din besked.

Send Digital Post til borgerrådgiveren

Mail:

Du kan sende en mail til borgerrådgiveren på:

borgerraadgiveren@soroe.dk

Åben rådgivning uden tidsbestilling:

Fra torsdag den 28. september 2023 tilbyder borgerrådgiveren åben rådgivning uden tidsbestilling torsdage kl. 16 på Sorø Bibliotek, Storgade 7, 4180 Sorø.

Du skal møde op kl. 16 og henvende dig i Informationen. Herefter vil du få tildelt et tidspunkt for din samtale med borgerrådgiveren.

Da der er tale om åben rådgivning uden tidsbestilling, kan der forekomme ventetid, alt efter hvor mange der er mødt op den pågældende dag.

 • Få hjælp, hvis du har svært ved at forstå en afgørelse fra kommunen
 • Få vejledning om dine rettigheder
 • Klage over kommunens sagsbehandling eller over, hvordan praktiske opgaver bliver udført
 • Få hjælp til at skrive en klage
 • Få hjælp til mægling, hvis samarbejdet og kommunikationen med kommunen er blevet svært
 • Komme med forslag til, hvordan kommunens sagsbehandling og betjening kan blive bedre
 • Det faglige indhold i kommunens afgørelser
 • De politiske beslutninger, f.eks. om serviceniveauet i kommunen
 • Ansættelsesforhold i kommunen
 • Forhold, som andre klageinstanser tager sig af
 • Sager, der er afsluttet for mere end et år siden

Kontaktinfo

Inge Kathrine Thorsted
Borgerrådgiver