Pressemeddelelse

Rapport fra asbestmålinger på Frederiksberg Skole og Græshoppen er klar

22-05-2024

Rapporten fra asbestmålingerne konstaterer ingen asbest i luftprøver og kun påvist asbest i én geltapeprøve ud af undersøgelsens 85 målinger. Det vurderes ikke, at der er nogen påvirkning med asbestfibre på området. Ud fra et forsigtighedsprincip igangsætter Sorø Kommune en grundig rengøring i det pågældende område.

Resultaterne af undersøgelsen af, hvorvidt der skulle være sket en spredning af asbestfibre fra Smedeparken til området omkring Frederiksberg Skole, ligger nu klar. Der er taget 85 prøver i alt i luften og på overflader i form af geltapeprøver såvel indendørs som udendørs.

Der er ikke påvist asbest i nogen af luftprøverne. Blandt de 70 geltapeprøver er der påvist asbestfibre i én prøve taget ved indgangsdøren til lærerværelset på skolen.

Teknologisk Institut skriver i rapporten:

”Der er udtaget 70 geltapeprøver 40 indendørs og 30 udendørs. Der er konstateret asbest i 1 prøve udtaget indendørs på kantine/lærerværelset ved dør ud mod forpladsen. Der er ikke konstateret asbest i de udtagne luftprøver, hverken indendørs eller udendørs. Det vurderes ikke at børn og personale påvirkes af asbestfibre fra bebyggelsen Smedeparken.”

Grundig rengøring af skolens lærerværelse

Sorø Kommune har på baggrund af rapporten valgt at igangsætte en grundig rengøring af skolens lærerværelse, hvor en enkelt geltapeprøve har påvist asbestfibre. Dette ud fra et forsigtighedsprincip.

”Som en sikkerhedsforanstaltning har vi besluttet at få foretaget en grundig rengøring af lærerværelset. Det skal være trygt for alle – børn som voksne – at opholde sig på skolens arealer, og det er heldigvis også det, rapporten viser, nemlig at der ikke vurderes at være nogen påvirkning med asbestfibre på skolens område,” siger Henrik Madsen, Børne- og Familiechef i Sorø Kommune.

Teknologisk Institut vurderer i rapporten, at både luftprøverne og geltapeprøverne er repræsentative for skolen og institutionerne samt udearealerne.

Yderligere informationer

Rapporten fra Teknologisk institut kan læses her

 

Senest opdateret 22-05-2024