Nyhed

Vil du hjælpe med at få helhedsplan for Sorø bymidte i mål?

29-02-2024

Vi afholder workshop den 22. april 2024 på Sorø Rådhus.

For at sikre fortsat medindflydelse og borgerinddragelse i processen omkring udarbejdelsen af en helhedsplan for Sorø bymidte inviterer vi interesserede borgere til workshop mandag den 22. april 2024.

Workshop den 22. april 2024

Vi søger borgerrepræsentanter, der ønsker at bidrage til at få ”Helhedsplan Sorø” i hus.

Er du interesseret i at deltage i workshoppen, skal du tilmelde dig ved at sende en mail til ejdia@soroe.dk senest søndag d. 31. marts 2024 inden midnat. Der er et begrænset antal pladser.

Tilmeld dig til workshoppen

Workshoppen foregår på Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø mandag den 22. april 2024 kl. 12.00-15.00.

Om workshoppen

Medindflydelse og borgerinddragelse har været et kerneelement i den hidtidige proces omkring udarbejdelsen af en helhedsplan for Sorø bymidte. Det ønsker vi at fortsætte med denne workshop den 22. april, hvor vi skal have en dialog om at få helhedsplanen helt i mål.

Workshoppen ligger efter den politiske førstebehandling af forslaget om helhedsplanen, og de større linjer ligger derfor fast. Der er således ikke tale om, at der skal helt nye idéer på banen. Derimod skal vi have en dialog om de sidste detaljer på plads.

På workshoppen deltager også rådgiver, en referencegruppe bestående af bl.a. Erhvervsudviklingsrådet, Stiftelsen, Grønt Forum og Ældrerådet, samt en projektgruppe med medlemmer fra Sorø Kommune.

Helhedsplanen forventes endeligt vedtaget i august 2024.

Vi håber, du har lyst til at være med, så vi kan få de sidste elementer på plads i en helhedsplan til glæde for alle borgere i Sorø by!