Pressemeddelelse

Sorø Kommune udsteder påbud om genhusning til Sorø Boligselskab

19-04-2024

Sorø Kommune har fredag udstedt påbud til Sorø Boligselskab og DAB om genhusning af samtlige beboere i Smedeparken. Det sker på baggrund af anbefaling fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Beboerne skal være genhuset inden for 14 dage.

Som følge af de høje målinger af asbestfibre i lejligheder i Smedeparken på Frederiksberg udsteder Sorø Kommune nu påbud til Sorø Boligselskab og DAB om genhusning af samtlige beboere i Smedeparkens 91 lejligheder. Beboerne skal genhuses hurtigst muligt og inden for maksimalt 14 dage.

Beslutningen er truffet på baggrund af dialog og sundhedsfaglig rådgivning fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen for Patientsikkerhed skriver i deres vurdering og udtalelse på baggrund af de nye prøvesvar med fund af asbest i boligområdet Smedeparken, at det er:

”… styrelsens vurdering, at der er tale om en betydelig forurening med asbest i boligerne i Smedeparken. Styrelsen vurderer ligeledes, at forureningen udgør en nærliggende sundhedsfare for beboerne, og anbefaler derfor, at beboerne der er omfattet af forureningen, fraflytter boligområdet inden to uger og indtil forureningen er fjernet.”

Velfærdsdirektør i Sorø Kommune, Henrik Juul Kjær, udtaler om påbuddet:

”Vi ved, at det er en enorm opgave, Sorø Boligselskab står overfor, men det står nu klart, at boligselskabet er nødt til at genhuse beboerne i Smedeparken. Andet er ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed ikke sundhedsmæssigt forsvarligt.”

Påbuddet udstedes i henhold til almenboliglovens § 165, stk. 1, samt byggelovens § 14.

Boligforeningen har informeret beboerne om påbuddet og går nu i gang med at kontakte de enkelte lejere for nærmere orientering samt dialog om, hvordan genhusningen kommer til at foregå.

Yderligere informationer

Vurdering fra Styrelsen for Patientsikkerhed på baggrund af de nye prøvesvar med fund af asbest i boligområdet Smedeparken kan læses her

Senest opdateret 19-04-2024