Aftenskoler

Tilskud til aftenskoler

Aftenskoler kan søge om tilskud til de udgifter de har haft til voksenundervisning samt hvilke til de udgifter de forventer at få til lokaler. 

Du kan læse om de forskellige muligheder i fold-ud-menuen.

I september sender vi et ansøgningsskema til alle godkendte foreninger, som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. På ansøgningsskemaet skal du anføre foreningens udgifter til lærer/lederløn for senest kendte kalenderår.

Kontakt kultur og fritid for at få tilsendt et budgetskema. 

På skemaet skal du skrive hvilke udgifter du forventer at få til lokaler - du finder det under rubrikken "Andre tilskud". Der skal medfølge en fuldstændig opgørelse over det forventede antal timer og beløb der ansøges om.

Ansøgningsfrist 15. oktober

I januar sender vi et afregningsskema til alle godkendte foreninger, som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning
Kontakt kultur og fritid for at få tilsendt regnskabsskema

Afleveringsfrist den 1. april

Senest opdateret 27-11-2023