KulturKaptajner

KulturKaptajner – en børnekulturel dannelsesrejse - er Sorø Kommunes lokale børnekulturindsats, der rækker ud til alle børn i alderen 0-6 år gennem forskellige kulturforløb.

KulturKaptajner

0-2-årige

Alle 0-2-årige børn i Sorø Kommunens vuggestuer og dagplejer inviteres med på en børnekulturel dannelsesrejse sammen med en kunstner og voksne fra deres egen institution/dagpleje. Sammen går de på opdagelse i sang, musik og rytmik under titlen ”En musikrejse for de mindste”. Sanserne skærpes, og ørerne fyldes til lyden af sang og rytmer. Der leges og danses med tørklæder og sæbebobler, og ikke mindst spiller børnene på selvbyggede instrumenter. Skibet bliver ladet med spændende oplevelser, når børnene gør stop forskellige steder på rejsen:

1. stop: De forbereder sig, inden de får besøg af en kunstner i institutionen. De skal synge og bevæge sig samt bygge egne instrumenter (raslere).

2. stop: I et seks ugers forløb (6 gange à 30 min. pr. gang) får børnene besøg af musiker og komponist Siri Garde Myggen. Hun vil som styrmand bringe børnene sikkert og trygt i havn på deres første rejse med KulturKaptajner. Børnene inviteres på en magisk musikrejse med hjemmelavede instrumenter, sange, lege og hygge. Børnene bestemmer i fællesskab, hvordan musikrejsen skal udvikle sig ved at komme med nye idéer og bestemme rammen for legene undervejs. På den måde erfarer børnene, at sang og musik aldrig er statisk, men kan udforskes og udvikles, hvis bare vi bruger vores fantasi og kreativitet.

3. stop: Efter Siri Garde Myggen har været på besøg i institutionen, danser, synger, spiller og leger børnene videre med de voksne i vuggestuen/dagplejen. Undervejs viser de også deres forældre noget af det nye, de har oplevet på rejsen.

KulturKaptajner

Førskolebørn (5-6 år)

Alle førskolebørn (5-6 år) i Sorø Kommunes daginstitutioner inviteres med på en børnekulturel dannelsesrejse sammen med en kulturinstitution, en kunstner/kunstnergruppe og en pædagog fra egen institution.

Kulturforløbet startede i 2020 og er siden blevet afviklet hvert år i perioden januar til marts som optakt og brobygning til børnenes overgang til 0. klasse.

På deres rejse besøger børnene en lokal kulturinstitution, hvor der venter dem en spændende oplevelse. Det kan være en koncert, et maleri, en skulptur, en spændende bog og fortælling, en genstand eller bygning fra gamle dage. Sammen med professionelle kunstnere og de pædagoger, de kender fra hverdagen, omsætter børnene efterfølgende deres oplevelser til egne kunstneriske udtryk. Gennem leg, fantasi, kreativitet og kunstnerisk håndværk eksperimenterer de med musik, teater, billedkunst eller historiefortælling – og skaber noget nyt.

Hvert forløb indeholder 1-2 besøg på/af en kulturinstitution og 16 timer sammen med en professionel kunstner. Kulturinstitutioner og kunstnere er koblet sammen på tværs af kunstarterne, så børnene oplever, at en oplevelse kan udtrykkes på mange forskellige måder.

KulturKaptajner for førskolebørn består af fire forskellige forløb, hvor hvert barn oplever ét af forløbene:

  • Partnerskabsgruppe 1: Spor efter konger og trolde
  • Partnerskabsgruppe 2: Frøer
  • Partnerskabsgruppe 3: En verden af fortællinger
  • Partnerskabsgruppe 4: Lys og mørke
KulturKaptajner

0. klasse

Alle elever i 0. klasse i Sorø Kommunes folkeskoler inviteres med på en børnekulturel dannelsesrejse sammen med en kulturinstitution, en kunstner/kunstnergruppe og en pædagog/lærer fra egen skole.

Kulturforløbets indhold er det samme som kulturforløbet for 5-6-årige i daginstitutionen – dog møder børnene en ny kulturinstitution og kunstner i anden runde.

Som led i et brobygningsarbejde møder børnene således KulturKaptajner igen i 0. klasse, som de også gjorde i slutningen af deres tid i daginstitutionen. Gentagelsen og genkendeligheden skaber stor glæde hos børnene.

Senest opdateret 16-11-2023