Akut hjælp

Hvis politi, brandvæsen eller ambulance skal rykke ud til en ulykke med det samme

 • Alvorlig personskade
 • Igangværende kriminalitet
 • Færdselsulykker
 • Brand
 • Miljøforurening

Hvis du skal fat i politiet om noget, der IKKE haster

 • Anmeldelse af forbrydelser, der ikke har akut behov for politiets udrykning
 • Du har brug for vejledning, fx om udvikling i et sagsforløb, parkering, færdsel eller andet
 • Du vil videregive oplysninger eller tip til politiet
 • Du har en generel forespørgsel til politiet 

Hvis du har behov for lægehjælp uden for din egen læges åbningstid.

 • Du eller en anden bliver akut syg 
 • Du eller en anden kommer til skade
 • Du har brug for at kontakte psykiatrisk modtagelse
 • I tilfælde af akut tandpine eller tandskade, kan du ofte få tid samme dag hos Tandplejen i Sorø Kommune. 
  Se kontaktinfo
 • Tandplejen har åbent alle skoledage, visse skolefridage og ferier. Ugens to første dage er åbningstiden kl. 8-16.30, onsdag/torsdag 8 - 15.00 og fredag 8- 13.30.
 • Hvis din tandlæge holder lukket, kan du få hjælp hos en privat tandlæge.
 • I weekender og på helligdage hos Tandpinevagten i Region Sjælland på telefon 29 60 01 11 ml. kl. 8.00-11.00.
 • Ved større tandskader og ansigtsskader, skal du kontakte lægevagten på 1818.

Læs mere om, hvor, og hvordan du kan få akuthjælp på Region Sjællands hjemmeside.

Sorø Beredskab

Kongebrovej 7
4180 Sorø

Tlf. 58 57 97 29

Du kan ringe til Sorø Beredskab ved hændelser, hvor dyr, mennesker eller bolig er i fare. Hvis der er brug for akuthjælp, skal du ringe til 112.

Sorø og Slagelse Brandvæsen

I slutningen af 2020 indgik Slagelse Kommune og Sorø Kommune et beredskabssamarbejde, hvor de to beredskaber blev lagt sammen til en enhed.

Læs mere om, hvordan du, som døv, kan kontakte alarmcentralen på De Døves Landsforbunds hjemmeside.

Akuthjælp (112) til døve

 

Akut forurening - ring 112

 • Hvis du opdager en akut forurening, skal du straks kontakte alarmcentralen på 112, så forureningen kan blive stoppet, og skaderne kan blive begrænset mest muligt.
 • Er forureningssituationen nogenlunde under kontrol, kan du i stedet ringe 114.

Hvad er akut forurening

En akut forurening kan fx være en brand, der medfører giftige gasser. Det kan også være spild eller udledning af olie, gylle eller kemikalier, som truer menneskers sundhed, naturen og miljøet i:

 • Jord
 • Vandløb og søer
 • Grundvand
 • Udeluften
 • Luft i boliger (indeklimaet i menneskers huse, f.eks. ved kemikalieudslip i kloak)
 • Forureningen kan stamme fra for eksempel virksomheder, olietanke, landbrug, tankbiler, renseanlæg osv.

Tegn på forurening

De fleste forureninger kan ses eller lugtes, f.eks. ses olie på jord eller vandoverfladen som glinsende farveskær samtidig med, at det lugter, eller vandet i søer eller åer kan blive plumret, misfarvet eller ildelugtende med døde fisk og smådyr i vandet.

 

Teknik, Miljø og Drift
Åbningstider

Man-ons: 10.00-13.00

Tors: 10.00-17.00

Fre: 10.00-13.00

Adresse

Rådhusvej 8

4180 Sorø

Hvis du har mistanke om socialt bedrageri, skal du anmelde det til kommunen. Der er tale om socialt bedrageri, når kommunen udbetaler sociale ydelser baseret på ukorrekte oplysninger. Socialt bedrageri kan f.eks. være sort arbejde, proformaflytninger eller snyd med kontanthjælp, førtidspension eller sygedagpenge.

Anmeld socialt bedrageri

Alarmcentralen

112

Hvis politi, brandvæsen eller ambulance skal rykke ud til en ulykke med det samme.

Lægevagt

1818

Hvis du har behov for lægehjælp uden for din egen læges åbningstid.

Nærmeste politi

114

Hvis du skal fat i politiet om noget, der IKKE haster.